شهروند- “روز خانواده” در تورنتو با اتفاقات زیادی همراه بود و یکی از مهم ترین آنها رونمایی از ۷ اثر هنری در ابعاد بسیار بزرگ در سواحل قسمت شرقی دان تاون تورنتو بود. این رونمایی که روز دوشنبه ۱۹ فوریه انجام شد آثار ۷ معمار و هنرمند برجسته را به موضوع اصلی “RIOT” به تصویر می کشد که هرکدام سعی دارند به طریقی ویژه و منحصر بفرد “مقاومت فعال” را در حوزه های سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی امروز جهان بیان کنند. این آثار هنری برجسته، مدرن و امروزی در ابعاد بسیار بزرگ و در سواحل  Ashbridges Bay، Balmy Beach و Kew Beach و علاقمندان می توانند تا اول آوریل سال ۲۰۱۸ به طور رایگان از آنها دیدن کنند.

هرکدام از این آثار هنری سعی دارند تا به شیوه ای منحصر بفرد و با به کارگیری سازه ای غول پیکر یکی از دغدغه های امروز دنیای ما را به تصویر کشیده و بینندگان را برای دقایقی به تفکر وادارند. برخی از این آثار هنری بیننده را به طریقی و توسط یک وسیله ویژه در تجربه ی خلق اثر هنری شریک می کند و این امکان را می دهد که بتوانیم مفهوم واقعی  خواسته هنرمند را با درگیر شدن در تجربه، کشف کنیم.

این نمایشگاه ساحلی برای چهارمین سال است که آثار هنرمندانی را از کانادا و دیگر نقاط جهان به تورنتو می آورد.