Tunnel

شناسایی کسانی که تونل انتاریو را کنده اند

شهروند علی شریفیان: بنا به گزارش تورنتو استار روز دوشنبه پلیس تورنتو در یک کنفرانس خبری درباره تونلی که خبر کشف آن سروصدای زیادی در رسانه ها براه انداخته بود، اعلام کرد کسانی که این تونل را حفر کرده اند، شناسایی کرده است. با اعلام این خبر به پرسش های زیادی پاسخ گفته شد از جمله این که چه کسانی و برای چه منظوری آن را حفر کرده اند. این سخنگو با تاکید گفت این تونل بهیچ وجه برای مقاصد سوء تعبیه نشده است. نه پای القاعده در میان است، نه به منظور انجام حمله تروریستی به مسابقات پان ام ساخته شده و نه هیچ منظور خلاف دیگری … بلکه دو جوان حدودا ۲۰ ساله این تونل را تنها برای دور هم جمع شدن و به عنوان یک پاتوق ساخته اند. سخنگوی پلیس توضیح داد که این جوانان پس از بازجویی و مصاحبه آزاد شده اند به دلیل اینکه ساختن چنین تونلی نادرست است اما یک عمل خلاف قانون و جنایی نیست.

او افزود این دو جوان اهل تورنتو هستند و هیچ ارتباطی هم با دانشگاه یورک ندارند. این تونل ابتدا در ماه ژانویه بوسیله پلیس کشف شده است. اما خبر آن روز ۲۷ فوریه از سوی پلیس منتشر شد. این تونل واقع در جنگلزارهای اطراف دانشگاه یورک و در نزدیکی رکسال سنتر بنا شده بوده است. اکنون مدتی است که این غار- تونل بوسیله پلیس با خاک پر شده است. پلیس نام دو جوان را به علت این که خلافی مرتکب نشده اند، منتشر نکرده است.