bahaee logo 

اقتباس از نویسندگان بهایی

یکی از بخش‌های مهم هر دین آداب و احکامی است که حیات فردی و جمعی پیروان آن دین را سامان می‌دهد.

از دیدگاه بهایی احکام فقط به عنوان مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها در نظر گرفته نمی‌شود بلکه پیمانی است مابین مظهر الهی و مردمی که به او ایمان آورده‌اند.

ادیان الهی رابطه بین خدا و بندگانش را به شکل‌ها مختلفی توصیف کرده‌اند، یکی از این توصیفات عشق است. در آثار دینی گفته شده که خدا انسان را به دلیل عشقی که به او داشت خلق کرده است. آئین بهایی به این جنبه از رابطه بین خدا و انسان بسیار تأکید دارد.

رابطه خدا و انسان رابطه عاشقانه است. خدا انسان را به دلیل عشق خلق کرده، به دلیل عشق هدایت می‌کند و پیامبر الهی نماینده عشق خداوند به بندگانش است و تنها چیزی که خداوند از انسانها می‌خواهد این است که به او بیشتر و بیشتر از هر چیز دیگر عشق بورزند.

یکی از مهمترین تأثیرات احکام در هر دین ایجاد نظم و انضباط در حیات فردی و روابط اجتماعی است. در حیات فردی این هدف عبارت است از کسب کمالات روحانی و دارا شدن صفات الهی، و در حیات اجتماعی عبارت است از وحدت عالم انسانی و ایجاد روحانیت در این جهان مادی. بسیاری از احکام بهایی مانند نماز، روزه، دعا و غیره در ارتباط با هدف و مقصد آئین بهایی معنی پیدا می‌کنند، از جمله مهمترین احکام فردی که در امر بهایی وجود دارد نماز و روزه است که از سن بلوغ بر فرد واجب می‌شود. بلوغ شرعی در این آئین برای دختر و پسر هر دو ۱۵ سالگی است.

نماز در اعتقاد بهایی فرصتی است برای انسان به جهت ستایش خدا و اعتراف به بخشش و بزرگواری او و اظهار بندگی در برابر او.

روزه یکی از وظائف قابل توجه ادیان در طول تاریخ بشر بوده است.

بسیاری از پیامبران در مقاطعی از زندگی خود از طریق دعا و روزه ارتباطی روحانی با خدای خود برقرار ساخته و به کشف اسرار خلقت و مأموریت روحانی خود نائل آمده‌اند. در ادیان مختلف و از جمله بهایی برای روزه حکمت‌های گوناگونی بیان شده است. یکی از این حکمت‌ها که در آثار بهایی بر روی آن تأکید شده است این است که روزه فرصتی است برای تفکر در باره مسائل روحانی و نشانه و رمزیست برای دوری از خواهش‌های نفسانی.

آخرین ماه سال بهایی به روزه اختصاص دارد.

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند:

صیام (روزه) سبب تذکر انسان است. قلب رقّت یابد، روحانیت انسان زیاد شود و سبب این می‌شود که انسان فکرش حصر (احاطه) در ذکر الهی می شود…

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید: پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵         ،   ایمیل: anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی :      www.reference.bahai.org/fa