شهروند علی شریفیان: روز یکشنبه گذشته گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه پس از آزمایش آب های سواحل جزیره ونکوور برای نخستین بار عناصری از مواد رادیو اکتیو حاصل از انفجار فاجعه بار فوکوشیمای ژاپن به سواحل آمریکای شمالی رسیده استradiation-monitoring-pacific-coast.

در این گزارش علمی یادآوری شده پس از فاجعه انفجار نیروگاه اتمی ژاپن به سال ۲۰۱۱ یکبار دیگر هم در فواصل ۲۰ تا ۶۰ کیلومتری جزیره ونکوور در سال ۲۰۱۳ تشعشعات رادیو اکتیو در آب اقیانوس آرام کشف شده بود.

در آن زمان بر اساس بررسی های دانشمندان اعلام شد فاصله این قدر زیاد است که هیچ خطری متوجه مردم بی سی نمی کند. این بار هم یک موسسه تحقیقاتی خصوصی که در ایالت ماساچوست آمریکا به رصد، نظارت و مشاهده مواد و تشعشات رادیو مشغول است با توضیحات علمی اعلام کرد میزان عنصر رادیو اکتیوی که از ژاپن به سواحل بریتیش کلمبیا رسیده بسیار کمتر از میزانی است که خطری ایجاد کند.

از سوی دیگر جی کولن، استاد اقیانوس شناس دانشگاه ویکتوریا که در این زمینه با موسسات مختلف که کیفیت آب ها را بررسی می کنند، همکاری دارد گفته است این میزان از عنصر حاصل از تشعشات رادیو اکتیو اثری بر آب آشامیدنی نمی گذارد و خطری ندارد.