Farhad-Farsadi-n 

در آخرین تحقیقاتی که توسط جامعه بیمه گران و انجمن بروکرهای خبره کانادا برگزار شده است اکثر کارشناسان بر این اعتقاد هستند که در دو منطقه از کانادا احتمال خطر زلزله زیاد است، اول مناطق غربی (ونکوور) و دوم کبک که در مرکز دو گسل بزرگ قرار دارد. با توجه به بافت شهری و ساختار جمعیتی اگر زلزله ای با بزرگی ۹ ریشتر در ونکوور و زلزله مشابهی با بزرگی ۷ ریشتر در کبک تحقق یابد، آثار زیانبار خسارات مالی و جانی فراوانی به بار می آورد. در ونکوور و حومه تحقق زلزله باعث سونامی هم شده و میزان خسارات را دو چندان می نماید.

بر اساس الگوهای اقتصادی و زیر بناهای اجتماعی اگر چنین فرضیه ای تحقق یابد زیان های آن به قرار ذیل تخمین زده می شود:

ـ برای کل کانادا: ضررهای اقتصادی حدود ۶۰ بیلیون دلار و ضرر حاصله که شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی قرار است پرداخت کنند حدود ۱۲ بیلیون دلار بالغ خواهد شد و سهم خسارات غیر مستقیم از قبیل تعطیلی کسب و کار و توقف بیزینس حدود یک سوم این ارقام برآورد می شود که بایستی به رقم خسارت اضافه نمود.

ـ سهم مناطق غربی (ونکوور و حومه): ضررهای اقتصادی حدود ۲۸ بیلیون دلار از سونامی و آتش سوزی و ضرر حاصله که شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی قرار است پرداخت کنند حدود ۶۰ درصد بالغ خواهد شد و سهم خسارات غیر مستقیم از قبیل تعطیلی کسب و کار و توقف بیزینس حدود یک سوم این ارقام برآورد می شود که بایستی به رقم خسارت مجدد اضافه نمود.

ـ سهم مناطق کبک: ضررهای اقتصادی حدود ۲۱.۵ بیلیون دلار از آتش سوزی و انفجار و ضرر حاصله که شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی قرار است پرداخت کنند حدود ۵۰ درصد بالغ خواهد شد و سهم خسارات غیر مستقیم از قبیل تعطیلی کسب و کار و توقف بیزینس حدود یک سوم این ارقام برآورد می شود که بایستی به رقم خسارت مجدد اضافه نمود.

آقای دون فرگرون رئیس مرکز بیمه ای ونکوور در این نشست به موارد مهمی اشاره کردند که از آن میان ذکر این نکته بود که این خسارات فقط منحصر به ونکوور و کبک نیست، بلکه بار این فاجعه به دیگر مناطق منتقل شده و همه کانادا درگیر این فاجعه می شود پس برای آن بایستی آماده بود و برنامه مواجهه با آن را نوشت و تمرین کرد تا در روز “ر” و ساعت “س” مهیا بود.

جامعه بیمه گران کانادا با ابزاری قادرند بروز زلزله را به صورت فرضی بازسازی نمایند و از میزان تلفات آگاهی یابند. در این راستا مناطق ویکتوریا (جزیره ونکوور) را با اولین تکان های زلزله خراب شده دانسته و آتش سوزی و انفجار را خطرات بعدی تخمین زده اند. مساله کمک رسانی هم با توجه به شدت خسارت تقریبا عملی نیست، اما با توجه به آمار جمعیتی در این منطقه بار صدمات جانی و مرگ و میر کمتر است. در عوض در خود ونکوور با توجه به تراکم جمعیت متاسفانه شدت غرامات جانی بسیار زیاد خواهد بود. شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری در مورد کانادا گفته که از ۲۰ سال پیش انتظار یک زلزله با بزرگی بالای ۷ ریشتر را داشته است.

حدود ۶۰ درصد بیزینس های ونکوور و کبک در مقابل خطر زلزله بیمه است و اگر فرض کنیم که با ارقام واقعی بیمه باشند حداقل بار مالی این خطر مرگبار قابل جبران است.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com