شهروند- دیروز ۴ شنبه ۲۵ جولای ۲۰۱۸ طولانی ترین اعتصاب دانشگاه یورک با تصویب قانون
بازگشت به کار توسط دولت محافظه کار انتاریو به پایان رسید.  دولت لیبرال قبلی به رهبری کاتلین وین قبل از شروع انتخابات تلاش کرد تا این قانون را تصویب کند اما حزب نیودمکرات انتاریو مانع انجام آن شد.

سرانجام دولت محافظه کار انتاریو به رهبری داگ فورد هفته ی گذشته این قانون را به اجرا درآورد و بعد از گذشت یک هفته با میزان آرای اکثریت ۶۴ به ۴۰ به تصویب رسید و به این اعتصاب جنجالی پایان داد.  ۳۰۰۰ کارمند قراردادی یورک که تحت نظر اتحادیه ی کارمندان دولتی CUPE 3903 اداره می شوند از تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۸ در اعتراض به قراردادهایشان وارد اعتصاب شدند.

ماه گذشته حدود ۱۰۰۰ نفر از این افراد آخرین پیشنهاد دانشگاه یورک را پذیرفتند و به کار بازگشتند اما ۲۰۰۰ نفر آنها که متشکل از استادیاران و دستیاران آموزشی بود آخرین پیشنهاد را قبول نکردند.

رهبر حزب نیودمکرات، آندریا هورواث، دیروز بعد از تصویب قانون اعلام کرد که این اتفاق در دراز مدت اصلا به نفع دانشجویان نیست و کیفیت آموزشی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

بسیاری از نمایندگان اتحادیه ی CUPE 3903 و کارمندان تحت نظر آنها تهدید کرده اند که علیه دولت به دادگاه شکایت خواهند کرد. آنها با تظاهرات در مقابل پارلمان انتاریو سعی کردند روند تصویب این قانون را به تاخیر بیندازند که در نهایت بی نتیجه بود. در این اعتصاب حدود ۴۰,۰۰۰ دانشجو تحت تاثیر قرار گرفتند.  این دانشجویان باید تا تاریخ ۳۰ آگوست درس های زمستان  و پاییز سال گذشته را تمام کرده و از اوایل سپتامبر در کلاس های سال جدید حضور یابند.