کلمه ـ بار دیگر سختگیری ماموران شهرداری به دستفروشان، قربانی گرفت. این بار دستفروش میانسالی در تبریز روز ۲۴ فروردین ۹۴ پس از توقیف وسایلش توسط ماموران شهرداری، خود را به آتش کشید. حمید فرخی ۴۳ ساله پس از یک هفته تحمل درد، ۳۱ فروردین تسلیم مرگ شد و زشتی توأمان فقر و بی تدبیری حکومت را به رخ همه کشید.

به گزارش کلمه، در حالی که مسئولان حکومتی با بدهکاران بزرگ بانکی و مجرمان یقه سفید تا جایی که بتوانند مدارا می کنند و بسیاری از اختلاس گران و مفسدان زیر عبای حمایت برخی سران نظام قرار دارند، دستفروشان که از فقیرترین و بی پناه ترین اقشار جامعه هستند، همچنان با بیشترین سختگیری ها رو به رو می شوند. با آنها که قطع طریق می کنند و از بیت المال می برند، برخورد نمی شود اما با اینها که برای تامین معیشت ـ که طبق قانون اساسی وظیفه دولت است ـ خود دست به کار شده اند، به جرم سد معبر، بیشترین بی احترامی ها روا داشته می شود. دیروز یکی از آخرین قربانیان این برخوردها، در تبریز به خاک سپرده شدfarrokhi.

حمید فرخی، هموطن ۴۳ ساله آذربایجانی، زمانی که ماموران اماکن شهرداری یکی از مناطق تبریز اقدام به جمع آوری بساطش کرد، برای بازپس گیری بساطش از شهرداری اقدام کرد و زمانی که شهرداری از پس دادن وسایل امرار معاش او خودداری کرد، آنها را تهدید به خودسوزی کرد. اما ماموران شهرداری حرف او را جدی نگرفتند تا این که او این تهدید خود را عملی کرد و مقابل چشمان آنان خود را آتش زد.

این در حالی است که یکی از نزدیکان حمید فرخی در این باره به سایت محلی اویان نیوز گفته، او در منطقه بازار تبریز مشغول خرده فروشی بوده و مجوز دستفروشی را هم از شهرداری دریافت کرده بود.

این دومین خودسوزی دستفروشان در دو ماه گذشته است. در آخرین روزهای اسفند سال گذشته نیز یونس عساکره شهروند خرمشهری خود را مقابل شهرداری خرمشهر آتش زد و دو هفته بعد بر اثر شدت جراحات در بیمارستانی در تهران درگذشت.

حمید فرخی دیزج ملک، پدر یک پسر و دو دختر بود. او صبح دوشنبه ۳۱ فروردین ۹۴ در آرامستان وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد و با این دنیای پر از بی عدالتی وداع کرد. اما این سوال را برای ما باقی گذاشت که چگونه در جمهوری اسلامی که همه بنیان گذارانش حدیث «کاد الفقر ان یکون کفرا» را شنیده و بر منبرها گفته اند، هنوز سعید مرتضوی که به کسب مال نامشروع متهم است، دادگاهی نشده، اما عساکره ها و فرخی ها باید جان خود، و بسیاری دیگر باید ایمان خود را از دست بدهند. آیا وقت آن نرسیده که این بی عدالتی ها پایان یابد؟