کنفرانس تبلیغاتی سفارت ایران در مورد “اندیشه های امام خمینی”

۱۲ ژوئن ۲۰۱۲

پرزیدنت اورایلی رونت

ما دانشگاهیان ایرانی ـ کانادائی دانشگاه های مختلف کانادا نسبت به برگزاری کنفرانس “بیداری معاصر و اندیشه های امام خمینی” در دانشگاه کارلتون، در دوم ماه ژوئن ۲۰۱۲، شدیدا اعتراض داریم. واضح است که این “کنفرانس” که توسط گروهی از افراد وابسته به سفارت جمهوری اسلامی برگزار شده فاقد هرگونه ارزش آکادمیک است و نمی توانسته تحلیل واقع بینانه ای از افکار خمینی و پی آمدهای آن ارائه دهد.

پوستر کنفرانس در دانشگاه کارلتون

شاید مطلع باشید که با فتوای آیت اله خمینی چندین هزار زندانی سیاسی در ۱۹۸۸ اعدام شدند. با فرمان “انقلاب فرهنگی” که پس از انقلاب ۱۹۷۹ توسط خمینی اعلام شد، تمامی دانشگاه های ایران برای مدت دو سال بسته شدند، هزاران استاد و دانشجو اخراج، و بسیاری از آنها زندانی و اعدام و یا مجبور به ترک وطن شدند. نتیجه “اندیشه های” آیت اله برای دانشگاهیان ایران در حال حاضر بازنشستگی اجباری استادان، و “ستاره دار” کردن دانشجویان و تهدید مداوم آنها به اخراج بوده است؛ و رشته های علوم اجتماعی و انسانی جای خود را به ایدئولوژی های منسوخ مذهبی داده اند. این ها تنها بخشی از میراث و اندیشه های آیت اله خمینی است و نیازی به طرح همه افکار وی از جمله دیدگاه های واپس گرایانه او در مورد زنان و حقوق آنها در خانواده و اجتماع، که به طرز طنزآلودی مورد تحسین یکی از سخنرانان این کنفرانس واقع شده بود، نیست. ترویج این اندیشه ها و تجلیل از میراث خمینی در کنفرانسی که با شرکت معدودی افراد مرتبط با جمهوری اسلامی، و در غیاب متخصصان ایران شناسی با نقطه نظرهای گوناگون تشکیل شده، نمی تواند مایه افتخار یک موسسه آبرومند آکادمیک باشد.

ما می دانیم که دانشگاه کارلتون رابطه طولانی با برخی نهادهای آموزشی جمهوری اسلامی دارد، و برنامه فوق لیسانس مدیریت دانشگاه شما در جزیره قشم تنها برنامه کانادائی است که در ایران ارائه می شود. ما از برنامه های همکاری های بین المللی دانشگاهی حمایت می کنیم و بسیاری از ما با دانشگاه های دیگر جهان رابطه داریم. اما بر این باوریم که این وظیفه اخلاقی یک دانشگاه معتبر است که چشم خود را بر روی فجایعی که برعلیه همکارانشان درکشوری که قصد همکاری با آن را دارند نبندد. دادن امکان به افرادی که تحت نام آزادی های آکادمیک قصد ترویج افکار و ارزش های رژیمی را دارند که تمامی حقوق و آزادی های آکادمیک را در کشور خود نقض کرده، قابل دفاع نیست.

Dr. Roseann O’Reilly Runte
President and Vice Chancellor
Carleton University
۵۰۳ Tory Building
۱۱۲۵ Colonel By Drive
Ottawa, ON K1S 5B6

 

June 11, 2012

 

Dear President O’Reilly Runte

We write to you as a group of Iranian- Canadian academics to register our strong objection to Carleton University’s decision to host an event on June 2nd ۲۰۱۲, under the title, “The contemporary awakening and Imam Khomeini’s Thoughts.” Clearly, this “conference”, organized by a group of people associated with the Embassy of the Islamic Republic of Iran, does not have academic value and cannot provide an objective analysis of Khomeini’s thoughts and particularly their outcome.

You may be aware that by the fatwa Ayatollah Khomeini ordered the mass execution of several thousands of political prisoners in 1988. Through his “cultural revolution” following the 1979 revolution, all Iranian universities were closed down for two years and thousands of faculty and students expelled, and many of them jailed, executed or forced into exile. The outcome of the Ayatollah’s “thought” for academics in Iran today are forced retirement of the faculty, the expulsion or intimidation of students through a bizarre “star-system” and in many cases their imprisonment. The disciplines of Humanities and Social Sciences are reshaped through an archaic religious ideology. These are among Khomeini’s legacy and “thoughts”, not to mention his antiquated ideas about women’s rights within the family and society, ironically praised by one of the speakers. Promoting these thoughts, and celebrating this legacy through a conference, with participation of few speakers, all with long associations with the Islamic Republic, without the balancing presence of any known Iran experts with differing views is not something in which any reputable academic institution can take pride.

We understand that Carleton University has a long-standing relation with some educational institutions of the Islamic Republic of Iran, and your Sprott MBA program in Qeshm Island is the only Canadian University degree program in the country. We support, and many of us are engaged in, international academic collaborations. However, we think reputable academic institutions have a moral obligation not to turn a blind eye on atrocities committed against their colleagues in other countries.  Providing forum to individuals, who under the pretext of academic freedom, propagate the ideas and values of a regime that is known for its violation of all standards of academic freedom and rights, is far from promoting academic debates.

امضا کنندگان به ترتیب الفبا:

Payam Akhavan, Faculty of Law, McGill University

Amir Hassanpour, ret., University of Toronto

Ramin Jahanbegloo, Center for Ethics, University of Toronto

Haideh Moghissi, Equity Studies, Trudeau Fellow, York University

Shahrzad Mojab, OISE, University of Toronto

Mo Mojahedi, Electrical and Computer Engineering, University of Toronto

Omid Peyrow-Shabani, Philosophy, University of Guelph

Saeed Rahnema, Political Science and Public Policy, York University

Peyman Vahabzadeh, Sociology, University of Victoria,

Farrokh Zandi, Schulich Business School, York University

CC:

OCUFA, Ontario Colleges and Universities Faculty Association

CUASA, Carleton University Academic Staff Association