خبرگزارى هرانا- نوشین خادم شهروند بهایى، از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نوشین خادم که در ارتباط با دانشگاه آنلاین بهاییان به ۴ سال حبس محکوم شده بود، روز چهارشنبه دوم اردیبهشت از زندان اوین آزاد شدnooshin-khadem.

نوشین خادم به همراه شش تن دیگر از مسئولان و مرتبطین دانشگاه آنلاین بهاییان ایران (مؤسسه علمى آزاد) در مهرماه سال نود به چهار سال حبس محکوم شد، در جریان حکم دادگاه این هفت تن جمعا به ٣٠ سال حبس محکوم شده بودند. به گزارش هرانا، این شهروند بهایی که در بند زندان اوین نگهداری می شد طى ۴ سال حبس از حق مرخصى محروم بوده است.