protest--kordish-house

پس از حوادث شهر مهاباد، خانه کرد تورنتو گردهمایی در میدان دانداس تورنتو به یاد فریناز خسروانی و در محکومیت مرگ ظالمانه او برگزار کرد که با استقبال و حضور گروههای مختلف روبرو شد.

در این گردهمایی که عصر روز یکشنبه ده ماه می برگزار شد، حاضران پرچم و پلاکاردهای مختلفی در دست داشتند، مرگ فریناز خسروانی را محکوم کردند، خواستار عدالت برای فریناز شدند و همبستگی خود را با مردم مهاباد نشان دادند.