شهروند ـ بنابر اعلام جدید دولت نیوبرانزویک قانون ازدواج به شکلی اصلاح می شود که به روشنی و وضوح ازدواج زیر ۱۶ سال را غیرقانونی اعلام کرده و آن را مجاز نمی داند. این تغییرات در قانون ازدواج در این استان در راستای همسو شدن آن با قوانین مربوطه در دولت فدرال است. دولت فدرال از این استان درخواست کرده بود که این تغییرات را طی  سال گذشته اعمال کند.

وجود این قانون در کانادا باعث می شود که ازدواج زیر سن ۱۶ سال و یا حتی شرکت در چنین مراسم ازدواجی به عنوان عروس یا داماد در این سن ممنوع شود.

wedding-rings

البته افراد دیگر بین سنین ۱۶ و ۱۸ سال نیز تنها با رضایت پدر و مادر و یا تعهد قضایی می توانند ازدواج کنند. سالهاست که هیچ سابقه ای از ازدواج زیر ۱۶ سال در این استان ثبت و مشاهده نشده است.