خبرگزاری ایرانشهر: کمپین بهاییان جهان که از تاریخ ۱۴ ماه می ۲۰۱۵ آغاز شده و تا ۲۰ ماه می ادامه دارد، هر روز به یادمان یکی از این زندانیان عقیدتی در ایران اختصاص داده شده است. مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نائینی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفام، هفت مدیر جامعه بهایی ایران هستند که در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) توسط نهاد‌های امنیتی بازداشت شده و تا امروز در زندان نگهداری می‌شوند.

هر چند دادستانی اتهامات این افراد را «جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» عنوان کرد، اما هیچ‌گاه فرصتی برای دفاع قانونی در دادگاهی علنی و عمومی برای دفاع از خود در اختیار این افراد قرار نداد و به مانند دیگر زندانیان عقیدتی در ایران، با برگزاری دادگاهی فرمایشی هریک از این ۷ تن را به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

حالا ۷ سال از محکومیت ۲۰ ساله این زندانیان عقیده می‌گذرد و دیگر اعضای جامعه بهایی در نقاط مختلف دنیا تصمیم گرفته‌اند این روزها یاد و خاطره این افراد در بند را گرامی‌ بدارند، در این کمپین هر روز به یکی از این زندانیان اختصاص داده شده است7-Bahaei.

در نخستین روز این همایش جهانی که به ابتکار انجمن جهانی بهاییان در سوئیس راه‌اندازی شده است، سنای آمریکا میزبان مراسمی بود که جامعه بهاییان ایالات متحده آمریکا در همکاری با سازمان عفو بین‌الملل آمریکا با عنوان «آزادی مذهبی در ایران» برگزار کرد. در این مراسم تنی چند از دست‌اندکاران آزادی‌های مذهبی به زبان انگلیسی سخن گفتند و بر حق آزادی عقیده، اندیشه و مذهب در جهان صحه گذاشتند.

امید می رود ابتکار جامعه بهایی برای یادآوری مدیران زندانی جامعه بهاییان ایران منجر به اتخاذ مواضعی در راستای کاهش فشار بر جامعه بهاییان ایران و آزدی رهبران این جامعه از زندان شود.

جمهوری اسلامی، شهروندان بهایی ایران را به دلیل باورهای مذهبی‌شان از حقوق اولیه شهروندی مانند حق تحصیل، استخدام و برخورداری از برابری در جامعه محروم کرده‌است.

تاسیس آیین بهایی به۱۷۳ سال پیش باز‌می‌گردد و خاستگاه آن کشور ایران است.