شهروند- علی شریفیان: به گزارش تورنتو استار هفته گذشته اولین رئیس پلیس سیاهپوست تاریخ تورنتو در مقابل جمعیت قابل توجه ای در یکی از سالن های کالج مرکزهای فرماندهی پلیس در حضور جان توری، شهردار تورنتو، بیل بلر، رئیس پیشین شهر و شماری دیگر از شخصیت ها و مقامات رسمی به عنوان رئیس جدید پلیس بزرگترین شهر کانادا سوگند خورد

پیش از مارک ساندرز چند سیاهپوست دیگر هم در دیگر شهرهای کانادا به این مقام منصوب شده اند. دوون کلونیس اولین پلیسی است که در سال ۲۰۱۲ به مقام ریاست پلیس وینی پگ منصوب شد. ساندرز در یک جستجوی نسبتا طولانی و یک پروسه مفصل از میان نامزدهای واجد شرایط در کانادا و در سطح بین المللی به وسیله هئیت امور پلیسی شهر تورنتو و جان توری به این مقام برگزیده شد. او در سال ۱۹۶۲ در انگلستان در یک خانواده جامائیکایی تبار به دنیا آمده و در کودکی همراه خانواده اش به کانادا مهاجرت کرده است. ساندرز پس از اتمام تحصیلاتش در آکادمی پلیس در دهه ۸۰ به استخدام پلیس تورنتو درآمده و بیش از سه دهه در نیروهای پلیس تورنتو سابقه کار دارد. مارک ساندرز این سالها را در واحدهای مختلف و از جمله واحد تحقیقات جنایی مشغول به خدمت بوده استchief-mark-saunders.

بنا به گزارش تورنتو استار یکی از مهم ترین چالش های ساندرز پرداختن به طرحی است که به «Carding» مشهور است. بر اساس این طرح ماموران پلیس عمدتا از سیاهپوستان و یا اشخاص رنگین پوست با بازجویی های اغلب بی دلیل اطلاعاتی جمع آوری و آرشیو کرده اند. ساندرز گفته است قصد ندارد به این سیستم دست بزند چرا که به امنیت شهر خدشه وارد می کند. پس از خوردن سوگند رسمی رئیس پلیس جدید که از یک ماه پیش در عمل پس از پایان قرارداد بیل بلر زمام امور پلیس را به دست گرفته، سخنرانی کوتاهی هم ایراد کرد. او در قسمتی از سخنرانی خود اظهار امیدواری کرد که با همیاری مردم، شهر تورنتو به محل امن تری برای ساکنان آن تبدیل شود.