شهروند- وزیر آموزش و پرورش انتاریو، ایندیرا نایدو هریس،  اعلام کرد که طی چندین سال آینده سیستم ارزیابی و سنجش دانش اموزان در مقاطع تحصیلی سوم، ششم، نهم و دهم تغییر خواهد کرد. این تغییرات طبق گفته ی ایشان با مشاوره و راهنمایی معلمان، خانواده ها و متخصصان در این زمینه در حال انجام است.

تغییرات در سیستم ارزیابی دانش آموزان در مقاطع ابتدایی تحصیلی بدین منظور است تا روند پیشرفت تحصیلی آنها، بخصوص در زمینه ی ریاضی و خواندن و نوشتن، بهتر و قوی تر انجام شود و بتوان از این مهم اطمینان حاصل کرد که دانش آموزان با سواد کافی به مقاطع بعدی رفته و در دروس پایه دچار مشکل اساسی نباشند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در سخنانش گفت که در این بازبینی شیوه ی ارزشیابی دانش آموزان توجه ویژه ای به دانش آموزان بومی در این استان خواهد شد. سیستم ارزیابی فعلی که به اختصار EQAO نامیده می شود در بسیاری از موارد نیاز به تغییرات اساسی و ویژه دارد تا بتوان دید مشخص تری نسبت به شیوه ی آموزش دانش آموزان و کسب مهارت های آنها به دست آورد.