نخستین دور مذاکرات دولت یونان و رهبران حوزه یورو پس از همه پرسی روز یکشنبه امروز در بروکسل برگزار می شود.

از راست وزیر دارایی جدید، رئیس جمهور و نخست وزیر(چپ) یونان

از راست وزیر دارایی جدید، رئیس جمهور و نخست وزیر(چپ) یونان

الکسی سیپراس وزیر دارائی جدید خود را که یک مارکسیست است به بروکسل فرستاده است. او پیشنهادی را همراه دارد که در چارچوب آن شرایط بستانکاران برای ادامه کمک به یونان با اصلاحاتی که برای احیای اقتصاد یونان ضروری است پذیرفته می شود.

از جمله دولت یونان می خواهد معافیت های مالیاتی را برای جزایری که برای صنعت توریسم این کشور اهمیت زیادی دارند حفظ کند، از بودجه نظامی خود خیلی زیاد نکاهد و احتمالا بستانکاران را وادار به بخشودگی قسمتی از بدهی های یونان کند. اما پیش از نشست بروکسل ولفگانگ شویبله وزیر دارائی آلمان، که یکی از مهم ترین طرف های مذاکره است، تاکید کرده که بحث بخشش بدهی های یونان مطرح نخواهد بود.

 

 

 

وزیر دارایی جدید یونان Euclid Tsakalotos(راست) در کنار وزیر پیشین دارایی یانیس واروفاکیس در مذاکرات با اتحادیه اروپا

وزیر دارایی جدید یونان  ساکاتولوس(راست) در کنار وزیر پیشین دارایی یانیس واروفاکیس در مذاکرات با اتحادیه اروپا

بانک های یونان هنوز برای پرداخت پول به مشتریان خود نقدینه ندارند و به دلیل ممنوعیت پرداخت های خارجی، واردات یونان نیز تقریبا به صورت کامل متوقف شده است. پیش بینی می شود که اگر تا پایان این هفته کمک های صندوق نجات یورو به یونان نرسد اقتصاد این کشور دستخوش ازهم پاشیدگی جبران ناپذیری خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

یونان به کجا می رود: خروج از حوزه یورو یا یک معامله عادلانه؟/ جواد طالعی