شهروند- شاید اسپورت کردن موتور و ماشین و درآوردن صدای اگزوز برای بسیاری از علاقمندان به ویراژ دادن در خیابان های تورنتو خیلی جذاب باشد، اما این صدا آزار و اذیت زیادی را برای اهالی تورنتو ایجاد کرده است و شهروندان تورنتو می گویند که دیگر از شنیدن صدای اگزوز این وسایل نقلیه به ستوه آمده اند.

جان توری، شهردار تورنتو، می گوید که در پی این است تا قوانین را برای این افراد سخت تر کرده و مانع ایجاد آزار و اذیت بیشتر برای شهروندان تورنتو شود.

 

جان توری از مقامات شهری در این زمینه درخواست کرده است تا لوایح قانونی را بررسی کرده و راهکارهای لازم در این زمینه را به شهرداری ارائه دهند. یکی از راهکارهای شهرداری بالا بردن جرایم نقدی برای افرادی است که با ایجاد سر و صدای زیاد مانع آسایش مردم تورنتو می شوند.

جان توری همچنین می گوید برای افرادی که چندین بار این قوانین را زیرپا بگذارند سخت گیری های بیشتری اعمال خواهد کرد. این رفتار اصلا قابل پذیرش نیست و به هیچ عنوان بیش از این تحمل نخواهد شد و شهرداری تورنتو تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا با کسانی که قوانین را در این زمینه زیر پا می گذارند برخورد قانونی شود .