بهره مندی از تخفیف های بیمه ای مسلما حق هر یک از خریداران بیمه است. از آنجا که این تخفیف ها انواع مختلف دارد نیاز است که بیمه گذاران(خریداران بیمه) تمامی اطلاعات خود و مال بیمه شده را در اختیار بروکر بیمه ای قرار دهند تا بروکر با اتکاء به توانایی های حرفه ای خود بتواند خریدار بیمه را از حداکثر ممکن مزایا بهره مند نماید.

نظر شما خوانندگان محترم را به تخفیف های متنوع در بیمه های اتومبیل و منازل مسکونی جلب می نماید:

 Insurance

بیمه اتومبیل:

۱ ـ تخفیف اتومبیل دوم (چند اتومبیل): شرکت بیمه اگر اتومبیل دوم و سوم خود را به بیمه نامه دایر خود اضافه کنید شما را مشمول تخفیف ۵ الی ۱۰ درصد می کند. هر شرکت بیمه برای خود سیاست ویژه ای دارد و درصد تخفیف متفاوت است.

۲ ـ تخفیف تلفیق بیمه اتومبیل و خانه: برای تشویق بیمه گذاری که هم اتومبیل و هم منزل خود را نزد یک شرکت بیمه نگهداری می کند بین ۵ تا۱۰ و حتی بعضی مواقع ۱۵ درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.

۳ ـ اگر موفق شوید که گواهینامه “G” خود را بگیرید مشمول تخفیف ۵ درصدی می شوید و در بعضی مواقع شرکت های بیمه با احتساب سابقه زیاد شما در “G2” ممکن است تا ۱۰ درصد هم به شما تخفیف بدهند.

۴ ـ اگر بازنشسته هستید و نیاز نیست که هر روز با ماشین به سر کار بروید حداقل مشمول ۵ درصد تخفیف می شوید. بایستی این مطلب برای شرکت بیمه اثبات شود.

۵ ـ جایزه کسانی که طی ۳ سال گذشته جریمه ندارند یک تخفیف ۱۰ الی ۱۵ درصدی است.

۶ ـ اگر در کلاس های تمرین و آمادگی رانندگی شرکت کردید و این مطلب توسط وزارت خانه مربوطه(اداره راهنمایی و رانندگی) تایید شده است، مشمول ۱۰ درصد تخفیف خواهید شد. این مزیت برای رانندگان جوان بسیار مطلوب است.

۷ ـ وسایل ضد دزدی برای اتومبیل: قطعا اگر اتومبیل به وسایل ضد دزدی (دزدگیر)مجهز باشد بیمه گذار از تخفیف امنیتی بهره مند خواهد شد.

۸ ـ تخفیف وفاداری به شرکت بیمه اگر خریدار بیمه حدود ۴ سال با بیمه سابقه داشته باشد.

۹ ـ لاستیک زمستانی حدود ۱۰ درصد تخفیف شامل حال بیمه گذار می کند.

۱۰ ـ تخفیف داشتن سابقه خوب اعتباری و خوش حسابی در اکثر بیمه ها ۵ الی ۱۰ درصد است.

۱۱ـ تخفیف عدم خسارت اگر طی ۶ سال گذشته خسارت نداشتید تا ۱۰ درصد می تواند شما را یاری کند.

 

بیمه منازل مسکونی:

با همان استدلال بیمه های اتومبیل در بیمه های منازل مسکونی هم تخفیف داشتن خانه دوم و تلفیق بیمه اتومبیل و داشتن سابقه خوب اعتباری ملحوظ می شود. در ضمن مواردی چون داشتن زنگ خطر و وسایل امنیتی و ضد دزدی در خانه دارای تخفیف است. اگر سیگار نمی کشید و در ۵ سال گذشته خسارتی نداشتید نیز ۱۰ درصد مشمول تخفیف می شوید. اگر روی خانه دیگر وام ندارید ۵ درصد دیگر به شما تخفیف تعلق می گیرد.

در ۱۰ سال گذشته مهمترین خسارت در بیمه های منازل مسکونی آبدیدگی بوده است که شرکت های بیمه را بسیار حساس کرده از این رو برای اجتناب از بروز این مساله اگر حاضر شوید که وسیله کوچکی را در زیر زمین خود نصب کنید که فشار آب شهری را کنترل می کند و در صورت پس زدن آب به فاضلاب باعث می شود دریچه ای جلوی آب را به داخل خانه شما بگیرد تا ۱۵ درصد در بیمه خانه خود صرفه جویی می کنید.

 

 

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com