علیرغم آنکه بیمه اتومبیل به ظاهر ساده به نظر می رسد ولی پوشش های آن از پیچیدگی هایی برخوردار است که بهتر است هر ساله اطلاعاتمان را بروز کنیم تا از تغییرات احتمالی مطلع باشیم. از این رو در این قسمت مقاله به شرح مختصری به این گونه موارد می پردازیم.

۱-پوشش اجباری بیمه شخص ثالث: در انتاریو و اغلب ایالات دیگر هر دارنده و راننده اتومبیل می بایستی تا سقف ۲۰۰ هزار دلار در مقابل جان و مال افراد ثالث بیمه داشته باشد، البته همانگونه که به خوبی مطلع هستید شرکت های بیمه برای رعایت احتیاط این مبلغ را به ۱ میلیون دلار افزایش دادند و متخصصان با توجه به رشد مبالغ خسارات و غرامات پیشنهاد می کنند که حتما هر اتومبیل تا سقف ۲ میلیون دلار بیمه شود.

۲-پوشش اجباری و پایه بیمه حوادث سرنشین: کلیه سرنشینان اتومبیل های درگیر تصادف و احتمالا اگر پیاده ای هم در صحنه تصادف مجروح ـ مصدوم یا کشته شود تحت پوشش بیمه خواهند بود. این هزینه ها عبارتند از: تامین درآمد از دست رفته- هزینه های پزشکی- هزینه های مرتبط با نقص عضو یا از کارافتادگی- هزینه مراکز بازپروری پزشکی ـ هزینه خاکسپاری ـ سرمایه عمر و امثالهم.

امکان افزایش پوشش های بیمه ای ( اختیاری) برای مواردی در این طبقه بندی میسر می باشد:

ـ افزایش تامین درآمد از دست رفته هفته ای ۴۰۰ دلار به ۶۰۰-۸۰۰ یا ۱۰۰۰ دلار.

ـ افزایش تامین هزینه مراکز بازپروری پزشکی برای تصادفات معمولی از ۶۵ هزار دلار به ۱۳۰ هزار یا ۱ میلیون دلار.

ـ امکان افزایش تامین هزینه مراکز بازپروری پزشکی برای تصادفات فاجعه آمیز به میزان  ۱ میلیون دلار بیشتر.

ـ افزایش هزینه سرپرستی و نگهداری در خانه به انضمام افزایش هزینه خاکسپاری از ۶ هزار به ۸ هزار دلار و امکان افزایش ۲ برابری سرمایه فوت ( از ۲۵ هزار به ۵۰ هزار دلار).

۳-پوشش اجباری بیمه برای اتومبیل هایی که بیمه ندارند یا از صحنه تصادف متواری شدند: اگر شخصی درگیر چنین حادثه ای شود قادر است هزینه های مربوطه را از بیمه اتومبیل خودش درخواست نماید و شرکت بیمه بایستی نسبت به تامین آن موارد اقدام کند.

۴-تامین اجباری نیابتی خسارت: چنانچه درگیر تصادفی شدید که مقصر نیستید و طرف مقابل تمام و کمال مسئول پرداخت خسارت است، شرکت بیمه شما برای سهولت و آسایش خاطر کلیه خسارات وارده را پرداخت و قائم مقام شما می شود تا بعدا مبلغ را از شرکت بیمه شخص ثالث خاطی دریافت نماید.

۵-پوشش اختیاری بیمه بدنه اتومبیل: دو تفسیر جداگانه برای این پوشش وجود دارد اول به اصطلاح پوشش “بیمه تمام خطر” با دیداکتبل ( فرانشیز) ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ دلاری و دوم تلفیق ۲ پوشش “تصادف و چپ کردن” و “تامین کامل و جامع خسارت” که از نظر حقوقی می توان همان تفسیر تمام خطر را برایش در نظر گرفت.

۶- پوشش اجباری ـ پرداخت ۲۵ هزاردلار به همسر و ۱۰ هزار دلار به هر یک از وابستگان ( فرزندان) بابت فوت.

امید است شاد و سالم و تندرست باشید.

Third Party Liabilityپوشش اجباری بیمه شخص ثالث

Accident Benefitsپوشش اجباری و پایه بیمه حوادث سرنشین

Uninsured Automobiles-پوشش اجباری بیمه برای اتومبیل هایی که بیمه ندارند یا از صحنه تصادف متواری شدند

Direct Compensation- Property Damageتامین اجباری نیابتی خسارت

All Perilsبیمه تمام خطر

Collision /Upset- Comprehensive تصادف وچپ کردن” و” تامین کامل و جامع خسارت