از خوانندگان

Manijeh-Panahi

پر پرواز اگر داشتمی

به همه جای جهان سیر و سفر می کردم

آسمان، کهکشان را همگی زیر و زبر می کردم

تا بدانم گهر عشق کجاست

صدف عشق کدامین دریاست؟

کاش باران بودی،

تا ببارد به سر و روی جهان

و بشوید همه ناپاکی را …

ما به دنبال چه چیز این همه سرگردانیم

راستی عشق کجاست

عطر و بوی گل سرخ

رمز پنهانی عشق

آتشی بود که آراست جهان من و تو

ز ازل تا به ابد

راستی عشق کجاست

در یمن یا که در قلب و درون تو و من