شهروند- بر اساس قوانین میزان اجاره بها در کانادا باید ۳۰ درصد درآمد ماهیانه باشد. به عنوان مثال اگر فردی ماهیانه حدودا ۱۴۰۰ دلار اجاره بهای یک آپارتمان ۱ خوابه را پرداخت می کند باید حداقل درآمد ماهیانه اش مبلغی حدود ۴۶۰۰ دلار باشد. در صورتی که نتایج سرشماری های جدید نشان می دهد بسیاری از مستاجران در تورنتو تقریبا ۱۰۰ درصد درآمد ماهیانه شان را صرف اجاره بها می کنند؛ واقعیتی که جان توری شهردار تورنتو نیز بر آن صحه می گذارد.

تورنتو شهری بسیاری گران است که اجاره به معضلی برای شهروندانش تبدیل شده است. جان توری می گوید چیزی به عنوان مسکن با قیمت مناسب تقریبا در تورنتو وجود ندارد و این شهری نیست که ما آرزویش را داریم و باید هرچه سریع تر برای آن چاره ای اندیشیده شود.

هم اکنون میزان حداقل اجاره بها برای یک آپارتمان یک خوابه ۱۲۰۰ دلار و برای یک آپارتمان دوخوابه حدود ۱۵۰۰ دلار است، ارقامی که تقریبا یافتن آن در محله ای مناسب غیرقابل باور است. ۴۰ درصد ساکنان تورنتو درآمد سالیانه ای کمتر از ۵۲۰۰۰ دلار دارند و این یعنی ۴۰ درصد شهروندان این شهر نمی توانند به راحتی از پس مخارج زندگی شان به علاوه اجاره بربیایند. شاید قبل از اینکه تورنتو کاملا به شهری برای پولدارها تبدیل شود باید یا فکری به فکر “مسکن با قیمت مناسب” کرد و یا تعاریف را کاملا تغییر داد.