bahaee logoمروری بر تعالیم آئین بهایی

مهاجرت مردم دنیا به کشورهای مختلف تازگی ندارد، ولی از نیمه‌ی دوم قرن گذشته شدت یافته است. مخصوصاً هجرت و فرار ساکنین خاورمیانه به کشورهای اروپا و امریکای شمالی روزافزون گشته و امسال بخصوص به رقم چشمگیر و بی‌سابقه‌ای رسیده است.

اگر چه انتظار می‌رود که این مهاجرت‌ها باعث همزیستی اجباری ادیان، نژادها و آراء و عقاید گوناگون گردد ولی چون هر گروه و طایفه‌ای باورها و اعتقادات خود را بهتر از دیگران دانسته، لذا خواه ناخواه در چنین جوامعی ایجاد برخورد و حتی ناآرامی و هیجان و نفاق پیش می‌آید.

اندیشمندان در جستجوی طریقه‌ای هستند که از اختلاف و سوءتفاهمات و برخوردها جلوگیری کرده و اجتماعاتی بر پایه‌ی تفاهم نظر، همگامی و دوستی ایجاد نمایند. در این راستا آنان نظر داده‌اند که اکنون هنگام آن رسیده است که اداره کنندگان ادیان از عقاید پیشین خویش که بر پایه‌ی برتری عقیدتی و فکری است صرف‌نظر کرده و به تساوی اساس ادیان روی بیاورند و تجدید نظر کلی در عقاید خود کنند تا موجب جلوگیری از اختلاف و دوگانگی‌ها شده و بین ادیان صلح و یگانگی ایجاد گردد. راه حصول به یگانگی ادیان را این اندیشمندان در ترک تعصبات مذهبی، کنار گذاردن حس برتری و اعتقاد به امکان بوجود آوردن یک تفاهم دائمی بین مذاهب دانسته‌اند.

یک زندگی آرام توأم با احترام متقابل مستلزم ترک ادعای برتری فکری و عقیدتی می‌باشد، زیرا چه بسا می‌شنویم که افراد و یا گروهی گفتار، عقاید و روش خود را بهترین می‌دانند و خود را مرجع و منبع آگاهی و دانایی دانسته و به آن افتخار می‌کنند و روش و عقاید دیگران را مردود می‌شمرند. اگر چه ادعای برتری انواع زیادی دارد مانند برتری نژادی یا کشوری یا مقام و حتی برتری جنسی در خانواده ولی ادعای برتری مذهبی از همه شدیدتر و زننده‌تر است زیرا سر و کارش با باورهای قلبی و روحی است. مثلاً کتاب تورات، انجیل، قرآن و سایر کتب مقدسه را تنها کتب مقدس یا تنها نجات دهنده‌ی مردم دانستن از جمله موانعی است در ایجاد همگامی و دوستی.

لازمه‌ی بردباری و تحمل دیگران ایجاد فرهنگی جدید است تا مردم در آن بیاموزند که به ارزش‌های یکدیگر احترام بگذارند و قبول کنند که هر دین و مذهبی در این جهان پهناور ارزش و مقامی دارد و همزیستی مسالمت آمیز با پیروان سایر ادیان و مذاهب از وفاداری آنها به دیانت و یا پیامبر خود نخواهد کاست.

حضرت بهاءالله می‌فرمایند:” ای دانایان امم از بیگانگی چشم بردارید و به یگانگی ناظر باشید و به اسبابی که سبب راحت و آسایش عموم اهل عالم است تمسک جوئید. این شِبر (وجب) عالم یک وطن و یک مقام است. از افتخار که سبب اختلاف است بگذرید و به آنچه علت اتفاق است توجه نمایید…”

همچنین می‌فرمایند:”…. برتری و بهتری که به میان آمد عالم خراب شد و ویران مشاهده گشت…” و در ادامه‌ی آن تأکید می‌کنند:”… هر که خود را مؤمن می‌پندارد و از رحمت الهی برخوردار شده باید خود را با دیگران در یک مرتبه و یک مقام مشاهده نماید…”

آئین بهایی جلای آفرینش را در تنوع و رمز سعادت و صلح و صفا را در یگانگی می‌بیند. پایه‌ی آئین بهایی “وحدت در کثرت” است و باور دارد که تنوع آراء موجب تفکر و ترقی است. اصل تنوع و یگانگی راهنمای بهائیان در جمیع شئون مادی و معنوی است.

حضرت بهاءالله می‌فرمایند:” با همه‌ی ادیان با فرح و سرور معاشرت کنید و “تمام دنیا یک وطن است و کل ساکنین دنیا اهل آن وطن.”

این مقاله را با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء خاتمه می‌دهیم.

“خدایا، تاریکی نزاع و جدال و قتال بین ادیان و شعوب و اقوام، افق حقیقت را پوشیده و پنهان نموده، جهان محتاج نور هدایت است، پس ای پروردگار عنایتی فرما که شمس حقیقت جهان را کران تا کران روشن نماید.

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به تعالیم بهایی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید: پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵   ،   ایمیل: anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهایی :      www.reference.bahai.org/fa