شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه شبکه سی تی وی گزارش داد که یک کانادایی در عراق دستگیر شده است.

از سفارت کانادا در امان پایتخت اردن یک مقام وزارت امور خارجه با ارسال یک ای میل دستگیری این شهروند کانادا را تایید کرده، اما بر اساس قانون حفظ اطلاعات خصوصی افراد، مشخصات دیگری از شهروند دستگیر شده به سی تی وی نداده است.

سفارت کانادا در امان به شهروندان کانادا در عراق و اردن خدمات کنسولی می دهد. در گزارش سی تی وی آمده که گفته می شود کانادایی دستگیر شده کهنه سربازی است که دوشادوش پیشمرگه های کرد در سوریه می جنگیده ولی مشخص نشده در کجا، چرا و به وسیله چه کسانی دستگیر شده است.war--iraq