شهروند علی شریفیان: پس از هفت سال انتظار طرحی که شرکت «ترانس کانادا» برای انتقال نفت آلبرتا به پالایشگاه های تگزاس عرضه کرده بود و به خطوط لوله کی استون اکس ال مشهور شده بود، رسما به وسیله رئیس جمهوری آمریکا رد شد.

باراک اوباما در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید توضیح داد احداث این خطوط لوله به سود منافع ملی آمریکا نیست.

اوباما خود شخصا خبر را به جاستین ترودو، نخست وزیر دولت فدرال کانادا داده است. ترودو این خبر را ناامید کننده خوانده استpipeline-transcanda.

انتظار می رفت احداث این خطوط لوله انتقال نفت فرصت های شغلی مستقیم و غیر مستقیم زیادی برای کانادایی ها به وجود آورد. احزاب ان دی پی و سبز از این تصمیم استقبال کرده و خاطرنشان شده اند با لغو شدن احداث خطوط لوله کی استون اکس ال از آلودگی زیادی جلوگیری می شود. اما حزب محافظه کاران این خبر را خبری تاسف بار برای کانادا توصیف کرده اند و شماری از آنان از جمله جیسون کنی، یکی از وزرای کابینه های محافظه کاران و چهره های بارز محافظه کاران از این که ترودو این تصمیم را بی هیچ چالشی پذیرفته مورد انتقاد قرار داده و گفته است که نخست وزیر باید با اوباما در این زمینه بحث و تبادل نظر بیشتری می کرد.

از سوی دیگر شرکت ترانس کانادا گفته است که این طرح را رها نخواهد کرد و راهی برای احداث خطوط لوله پیدا خواهد کرد. اکثریت نمایندگان کنگره و سنای آمریکا با این تصمیم اوباما مخالف هستند و بویژه جمهوریخواهان نظری مخالف نظر اوباما دارند و به همین دلیل گروهی از مفسران و کارشناسان بر این باورند که اگر جمهوریخواهان در انتخابات پیش رو در آمریکا به پیروزی برسند ممکن است در این تصمیم تجدید نظر کنند.

همچنین گفته می شود اوباما با احداث این خطوط لوله مخالفت کرده تا بتواند در اجلاس پاریس که به زودی درباره مبارزه با گرمایش و آلودگی هوا حضور خواهد یافت همچنان پیشتاز حل مشکلات آلودگی محیط زیست باشد.