فرهاد فرسادی    

بر طبق آمار منتشره بازار خرید و فروش مسکن در سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ نسبت به سال قبل از رونق بسزایی برخوردار بوده است. این مطلب بعد از رکود اقتصادی این بخش در آمریکا نشان از آن دارد که خوشبختانه کانادا از صحنه ناملایمات اقتصادی بد فاصله داشته و توانسته با الگوبرداری از سیاستهای مالی مناسب در بازار پولی و سرمایه به خوبی قدم بردارد.

از آنجا که خریداران خانه بعد از مالکیت با سه ریسک مهم مواجهه هستند، لذا پیشنهاد می شود که با خرید بیمه نامه مناسب این سه ریسک را به خوبی مدیریت نمایند:

۱ـ ریسک از بین رفتن خانه به دلیل حوادث طبیعی و آتش سوزی و انفجار و کلاهبرداریهای تغییر نام و دزدیدن هویت صاحب خانه که این ریسک طی بیمه نامه به اصطلاح آتش سوزی و مسئولیت و الحاقیه های مرتبط قابل انتقال به شرکت بیمه است و جهت اطلاع شما خوانندگان محترم از ضروری ترین مدارکی است که در روز عقد قرارداد خانه(کلوزینگ) مورد نیاز است و در زمره بیمه های اجباری طبقه بندی می گردد.

۲ ـ ریسک از کارافتادگی بر اثر حادثه یا بیماری که امکان بازپرداخت وام را از وام گیرنده سلب می نماید:

در این زمینه بیمه نامه هایی طراحی شده که به بیمه های بیماریهای سخت معروف است و وام گیرنده متناسب با مبلغی که وام دریافت کرده امکان خرید پوشش بیمه ای را دارد. لازم به ذکر است که در این خصوص سلامتی فرد یا افراد وام گیرنده بایستی در حد استاندارد باشد.

۳ ـ ریسک از بین رفتن جان یا فوت به هر دلیل که وام گیرنده امکان بازپرداخت وام را ندارد:

این پوشش بیمه ای موضوع اصلی این مقاله می باشد، چرا که اکثر مردم تصور می کنند که  از همان موسسه ای (بانک)که وام می گیرند، بایستی پوشش بیمه ای مناسب را هم خریداری کنند در صورتی که به این صورت نیست و چه بسا با پاسخ به سئوالات ذیل بتوان نتیجه گیری کرد که منطقی تر است که بیمه مورگیج یا بیمه عمر را از شرکت بیمه معتبر خریداری نمود و نه از بانک.

 

۱ـ آیا نرخهای بیمه مورگیج برای کل دوره ضمانت شده و غیر قابل تغییر است؟

در مورد بانک پاسخ خیر است و نرخهای ارایه شده رقابتی هم نیست و در اکثر موارد با رقمهای پایین تری می توان از شرکت بیمه، بیمه نامه مشابه ای دریافت کرد. ولی نرخها در بیمه نامه شرکتهای بیمه تا پایان دوره مدت اعتبار بیمه نامه ضمانت شده و غیر قابل تغییر است.

۲ ـ آیا از بیمه نامه بانک می توان برای مقاصد دیگری هم استفاده کرد؟

قطعاً خیر، پوشش بیمه ای فقط برای مورگیج استفاده شده و مصرف دیگری ندارد. در خصوص بیمه نامه شرکت بیمه پاسخ مثبت است و شما می توانید در صورت نیاز از پوشش بیمه نامه برای مقاصد دیگری از قبیل ضمانت در قبال طلبکاران دیگر استفاده کنید. شرط آن است که سقف بیمه نامه خریداری شده هر دو منظور را پوشش بدهد هم مورگیج و هم  مبلغ بدهی جدید.

۳-آیا بعد از فوت بیمه نامه بانک به ورثه می رسد تا با مبلغ آن بدهی های جاری را تسویه نمایند؟

بانک ذینفع بیمه نامه شما خواهد بود و مبلغی به ورثه نمی رسد، لذا در بیمه نامه شخص یا اشخاصی به عنوان ذینفع جز بانک وجود ندارد، ولی در بیمه نامه شرکت بیمه شما به عنوان خریدار بیمه این امکان را دارید که هر شخصی را به عنوان ذینفع انتخاب نمایید.

۴-مدت اعتبار بیمه نامه چه مقدار است؟

در مورد بیمه نامه بانک تا پایان پرداخت وام و غیر قابل تمدید هم است ولی در خصوص بیمه نامه شرکت بیمه این مدت بعد از بازپرداخت وام هم قابل تمدید است.

۵-آیا بیمه نامه خریداری شده از بانک قابل انتقال به بیمه تمام عمر هم هست؟

خیر بیمه نامه بانک بعد از خاتمه وام تمام شده ولی بیمه نامه شرکت بیمه این امکان را به شما می دهد که آنرا تا آخر عمر با خود و به نفع ورثه یا ذینفع داشته باشید.

۶ ـ سرمایه بیمه عمر در طول مدت بازپرداخت وام چگونه است؟

در بیمه نامه بانک سرمایه بیمه عمر با بازپرداخت وام هر سال کاهش می یابد و حالت نزولی دارد ولی در بیمه نامه شرکت بیمه سرمایه همواره ثابت است و در صورت فوت وام گیرنده در سالهای پایانی کل سرمایه که در سال اول بیمه شده به ذینفع بیمه پرداخت می شود تا با قسمتی از آن وام بازپرداخت شود و با بقیه به کارهای ضروری دیگر پرداخته شود.

۷- مالکیت بیمه نامه از آن کیست؟

بیمه نامه بانک از آن بانک است، ولی بیمه نامه شرکت بیمه از آن خریدار بیمه یا هر شخصی که معرفی می شود، خواهد بود.

۸-آیا پوشش اضافی دیگری به عنوان “رایدر” می توان به بیمه اضافه کرد؟

به بیمه نامه بانک خیر ولی به بیمه نامه شرکت بیمه این امکان عملی است.

۹ ـ برای وام گیرندگانی که از سلامتی بی نظیری برخوردارند آیا تخفیفی در نظر گرفته می شود؟

این امکان در بیمه نامه بانک نیست، ولی در بیمه نامه های شرکتهای بیمه برای افراد یاد شده تخفیفات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

با توجه به جمیع جهات چنین به نظر می رسد که باید هر چیز را از جای صحیح خود گرفت؛ بیمه نامه را از شرکت بیمه و وام مسکن(مورگیج) را از بانک.

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه  است.

 www(.)cirmco(.)com