محمدحسین نعیمی‌پور پس از تحمل چهار سال حبس از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش سایت کلمه، محمدحسین نعیمی‌پور زندانی سیاسی سبز محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین روز چهارشنبه ۲۵ آذر با پایان چهار سال حبس از زندان آزاد شد.

محمدحسین نعیمی پور از جوانان فعال عضو حزب مشارکت و فرزند محمد نعیمی پور، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی است که در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.

این عضو خانواده شهدا در دوران بازداشت و انفرادی تحت فشار شدید قرار داشت تا در مصاحبه ای تلویزیونی از جنبش سبز و رهبران آن اعلام برائت کندnaeimi-mohammadhassan.

این زندانی در دوران حبس، کتاب «ملت ها چگونه شکست می خورند؟ ریشه های قدرت، ثروت و فقر» را به همراه علیرضا بهشتی شیرازی ترجمه و ویرایش کرد.