شهروند علی شریفیان: پذیرش پناهجویان سوری به وسیله کانادا، تحسین و تمجید مردم و رسانه های عرب را به شکل گسترده و فوق العاده ای برانگیخته است. یک وبسایت اردنی تا به آنجا پیشرفته که جاستین ترودو را به همین خاطر «سوپر من» خوانده است. بر اساس گفته مدیران گوگل، آمارهای این سامانه جستجوگر نشان داده جستجو در اینترنت برای شناخت بهتر کانادا به میزان چشمگیری افزایش یافته و نسبت به ماه قبل دو برابر شده است.

سی بی سی با تحقیقات خود گزارش داده بین ۶ تا ۸ دسامبر ده ها هزار نفر کلید واژه کانادا ـ پناهجویان سوری را در کشورهای آن منطقه جستجو کرده اندcanada-syria-migrants.

در سایت هایی که خوانندگان می توانند نظر خود را بگذارند، مردم به طور کلی از کانادا سپاسگزاری و تشکر کرده که پناهجویان سوری را پذیرفته اند. شماری هم از پناهجویان به خاطر این که نمانده اند تا با اسد بجنگند انتقاد کرده اند.

نکته دیگری که در این نظرها عمومیت دارد، مقایسه اقدام و رفتار کانادا با کشورهای عرب است. یک نفر نوشته تاریخ در این باره قضاوت خواهد کرد. البته در کل نظر دهندگان از کشورهای اروپایی که پناهجویان را پذیرفته اند هم مانند کانادا تشکر کرده اند. در شمار زیادی از نظرها آمده «وقتی نخست وزیر کانادا می گوید به خانه تازه خود خوش آمدید، رهبران کشورهای عرب را خجالت می دهد.»