شهروند علی شریفیان: همزمان با انتشار گزارش «حقیقت و آشتی» که پس از شش سال هفته گذشته منتشر شد، از جمله از طرف کمیسیون تهیه کننده این گزارش اسفناک ۹۴ توصیه برای جبران ظلمی که بر مردم اقوام بومی از سوی دولت کانادا و به وسیله عمدتا راهبه ها و کشیشان کلیسای کاتولیک شده، ارائه شده است-JUSTIN-TRUDEAU-POPE-FRANCIS.

یکی از این توصیه ها پوزش خواهی پاپ است. جاستین ترودو خود از سوی دولت و مردم کانادا رسما از مردم اقوام بومی معذرت خواهی کرد و همانجا اعلام کرد پاپ هم باید پوزش خواهی بکند.

از سال ۱۸۷۴ حدود ۱۳۹ مدرسه شبانه روزی نزدیک به ۱۵۰ هزار کودک و نوجوان را به زور از خانواده هایشان جدا کرده و در این مدارس شبانه روزی مورد آموزش ویژه قرار دادند. این مدارس در سال ۱۹۷۰ با از بین رفتن قدرت کلیسا در آموزش و پرورش کانادا تعطیل شدند. آخرین مدرسه از این نوع مدارس در سال ۱۹۹۶ بسته شد. این مدرسه در ساسکاچوان مشغول به کار بود.

در این سالها بر اساس آمارهای به دست آمده به وسیله کمیسیون «حقیقت و آشتی» حدود ۳۲۰۰ تن به علت های مختلف و عمده تر از همه بیماری سل جان باخته اند.

رئیس کمیسیون می گوید با وجود این که برای تهیه این گزارش ۴۰۰۰ صفحه ای با ۶۰۰۰ نفر مصاحبه شده، اما به دلیل نبود آرشیو مرتب، شمار جان باختگان دو یا حتی سه برابر این تعداد می تواند باشد.

ترودو گفته است در دیداری حضوری از پاپ درخواست پوزش خواهی را خواهد کرد.