Farhad-Farsadi-n

بر اساس آخرین بررسی هایی که توسط سازمان ایمن سازی جاده ها ـ سازمان صدمات حاصله در ترافیک شهری و جاده ای و تولیدکنندگان مشروبات الکلی به مدیریت انستیتو بیمه گران کانادا انجام گرفت نتایج مهمی به دست آمد که آن را به نظر شما خوانندگان محترم می رساند:

در سال ۲۰۱۵، حدود ۴۴درصد رانندگان که خانواده ایشان همراهی شان می کردند و در تعطیلات بودند تصورشان آن بوده که الکل خونشان در زمان رانندگی کمی از حد مجاز بالاتر بوده است و ۳۲% دیگر که با دوستان به تعطیلات رفته بودند اعتراف کردند که شاید حد مجاز الکل خونشان در زمان رانندگی بسیار بالاتر بوده ولی در هیچکدام از موارد یاد شده هیچکدام از سرنشینان اتومبیل اعتراضی به این موارد نکرده و اجازه دادند که راننده در همان حال به رانندگی ادامه دهدdrunk-driving.

آقای دکتر وارد وانلارد معاون اجرایی انستینو تحقیقات ترافیک و سوانح رانندگی در نشست خبری اعلام کردند که در سال ۲۰۱۵ حدود ۴.۲% رانندگانی که باعث جرح و صدمات جانی شدند تحت تاثیر الکل بودند و حدود ۱۶.۶% دیگر که فقط باعث خسارات مالی شدند نیز الکل بالا در خونشان بعد از حادثه کشف شده است. در مجموع حدود۲۰% تصادفات منشاء الکل داشته است. این آمار نشان از آن دارد که مسئولان و مردم توانسته اند آثار زیانبار رانندگی در حین مستی را تشخیص و در کاهش آن با هم همکاری کنند. آمار تصادفات در حین مستی در سال ۲۰۱۲ حدود ۳۰% و در سال ۱۹۹۵ حدود ۳۷.۲% بوده است.

نتیجه تحقیقات نشان از آن دارد که تنها عامل تاثیرگذار برای کاهش رانندگی در حین مستی آموزش و نشان دادن نتایج فاجعه بار این روند است. در این میان نقش رسانه ها بسیار مهم طبقه بندی می شوند. سرنشینان اتومبیلها بایستی فرا بگیرند که از نزدیکان خود شفاف و رسا بخواهند که در صورت نوشیدن مشروب از رانندگی خودداری کنند و حتی مانع آنها شوند.

در این میان تاثیر مثبت پلیس و مسئولان راهنمایی و رانندگی نیز در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ بسیار خوب بوده است. آنها در زمان تعطیلات که احتمال نوشیدن الکل و رانندگی افزایش می یابد توانستند بازدارنده عمل کنند و در سال های یاد شده احتمال تصادفات را ۷۵% کاهش بدهند.

در این جا نظر شما خواندگان محترم را به آمار خلاصه شده ذیل جلب می نماید:

۱ـ در سال ۲۰۱۲ آمار کشته شدگان رانندگی در حین مستی ۵۶۳ نفر بوده(بدون ایالت بریتیش کلمبیا) همین آمار در سال ۱۹۹۵ تعداد کشته شدگان را ۱۰۹۴ نفر و در سال ۲۰۰۰ این تعداد را ۷۳۱ نفر اعلام کرده است.

۲ ـ از سال ۲۰۱۴ تا به امروز بر اثر آموزش های مناسب ۷۵% رانندگان توجه دارند که اگر مشروب می خورند رانندگی نکنند.

۳ ـ با توجه به روند رو به کاهش رانندگی در حین مستی میتوان نتیجه گرفت که انتقال اطلاعات صحیح و درخواست مشارکت از مردم به نظر می رسد تنها راه چاره باشد.

با آرزوی تعطیلات بسیار مطمئن و خاطرات خوش برای همه لطفا اگر شاهد رانندگی در حین مستی بودید حتما پویا و موثر عمل کرده و نگذارید یک بی توجهی باعث صدمه به یک بی گناه شود.

Traffic Injury Research Foundation (TIRF) www.tirf.ca

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com