خبرگزاری هرانا : گزارشگران بدون مرز زندانی کردن میثم محمدی، روزنامه‌نگار و دبیر سابق سرویس سیاسی روزنامه‌ی کلمه سبز، را محکوم کرد.

گزارشگران بدون مرز (RSF) زندانی کردن “میثم محمدی”دبیر سرویس سیاسی روزنامه توقیف شده کلمه سبز و همکار سایت بنیاد بهشتی، را در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۴ محکوم کرد.

این روز‌نامه‌نگار به همراه همکار دیگری در تاریخ ٢٣ بهمن ١٣٨٨ در تهران بازداشت شد، که هر دو پس از دو ماه با سپردن وثیقه آزاد شدند.

او در تاریخ ١٧ اردیبهشت ١٣٩١ از سوی دادگاه انقلاب تهران به چهار سال زندان و همچنین پنج سال ممنوعیت هرگونه فعالیت روزنامه نگاری و فعالیت سیاسی، محکوم شد.

از تاریخ ۵ اسفند ١٣٨٩ میرحسین موسوی نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی، و صاحب امتیاز روزنامه‌ی توقیف شده کلمه سبز، همسرش زهرا رهنورد، نویسنده و[استاد دانشگاه] و مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی، در بازداشت خانگی غیرقانونی و خودسرانه‌ی بسر می‌برندmeysam-mohammadi.

رهبران جنبش اعتراضی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد که نظام از آن‌ها به عنوان “سران فتنه” نام می برد، با آنکه از وضعیت جسمی مساعدی برخوردار نیستند، از همه حقوق خود محروم شده‌اند.

گفتنی است که میثم محمدی هم‌ اینک در بند هشت اوین زندانی است.