شهروند ـ علی شریفیان: شبکه سی بی سی گزارش داد بازسازی چهار نیروگاه دارلینگتون که در حال حاضر ۲۰ درصد برق انتاریو را تامین می کند با بودجه ای که شرکت دولتی Ontario Power Generation  ( OPG ) به میزان ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد کرده قرار است با توافق دولت از ماه اکتبر امسال شروع و در سال ۲۰۲۶ یعنی یک دهه دیگر به اتمام برسد.

بعد از اتمام بازسازی حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایه برای انتاریو محسوب خواهد شد. باب چیارلی، وزیر انرژی دولت انتاریو می گوید بازسازی این نیروگاه ها هرساله ۱۱ هزار و ۸۰۰ امکان اشتغال ایجاد و ۳۵۰۰ مگاوات برق بدون تولید گازهای گلخانه ای به سیستم انرژی مصرفی استان اضافه می کند. بازسازی دارلینگتون با حدود ۳۰ میلیون ساعت کار و همکاری برنامه ریزی شده و هماهنگ ۱۸۰ شرکت انجام خواهد شدPickeringPlant.