فرهاد فرسادی

همانگونه که اطلاع دارید قرار است از اول جولای ۲۰۱۰ عامل جدیدی به سیستم اجرایی مالیات انتاریو و بریتیش کلمبیا اضافه شود و این دو ایالت به جرگه ی ایالات نوااسکوشیا نیوبرانزویک/نیوفنلاند و لابرادور ملحق شوند.

HST وتاثیر بر خریداران بیمه

در حال حاضر بر روی چند محصول بیمه ای از قبیل بیمه منزل مالیاتی معادل ۸ درصد درنظر گرفته می شود، ولی بیمه اتومبیل از این مورد مستثنا است و مالیاتی به آن تعلق نمیگیرد.

در خصوص تاثیر بر بیمه نامه های مورد مصرف خریداران بیمه بایستی اظهار کرد که بجز بیمه های گروهی حق بیمه هیچ بیمه ای اضافه نخواهد شد و از این بابت نبایستی بیمه گذاران(خریداران بیمه) نگران باشند.

ولی این مطلب همه ابعاد قضیه را پوشش نمی دهد و بایستی با در دست داشتن همه اطلاعات به تحلیل آن پرداخت.

 HST و تاثیر آن بر شرکتهای بیمه

عرضه کنندگان محصولات بیمه ای از این تغییر و تحول اصلا راضی نیستند چرا که در وسط سال بیمه ای دستخوش این عامل جدید  شده و همه محاسبات فنی و قانونی شرکتهای بیمه را بهم زده است.

HST در سه زمینه بر شرکتهای بیمه تاثیر گذار است:

۱- هزینه های اداری

۲-هزینه های بررسی/برآورد/  پرداخت خسارت و هزینه های حقوقی

۳- بر ذخایر و اندوخته های شرکتهای بیمه(ذخایر و صندوقهای خسارات تحقق نیافته)

آقای گرانت کلی مدیر اقتصادی کمیسیون بیمه ای کانادا اعتقاد دارد که این عامل جدید برای انتاریو حدود ۲۱۰ میلیون دلار و برای بریتیش کلمبیا حدود ۲۹.۵ میلیون دلار هزینه سربار دارد یا به عبارتی درآمدی است برای دولت که از منابع مالی جامعه تامین خواهد شد.

بخش خسارت

با اتکاء به آمار می توان ادعا کرد که بخش خسارت بالاترین صدمه مالی را از بابت HST دریافت خواهد کرد چرا که در سال ۲۰۰۷ شرکتهای بیمه رقمی بین ۱۷۰ الی ۱۹۰میلیون دلار پرداخت نمودند و چنانچه همان پروسه را بخواهیم برای بعد از جولای ۲۰۱۰ اعمال کنیم و قطعا رشد فزاینده خسارات را در این سه سال هم به آن اضافه کنیم برای سال جاری  رقمی حدود  ۳۲۰ الی ۴۰۰ میلیون دلار بایستی در نظر گرفت که بسیار فراتر از توان مالی شرکتهای بیمه خواهد بود.

این هزینه ها شامل هزینه های اداری خسارت/سرویس دهی برای ارزیابی و برآورد خسارت هزینه های پروند های حقوقی که در حال حاضر فقط مشمول ۸ درصد مالیات می شود و بعد از جولای ۲۰۱۰ افزایش خواهد داشت.

این تحمیل دلاری برای ایالت بریتیش کلمبیا که در پرداخت خسارات بیمه های اتومبیل نقش بسیار کمتری دارد حدود ۵۰ میلیون دلار خواهد بود.

 بخش ذخایر و اندوخته های شرکت بیمه

شرکتهای بیمه بدون توجه به اجرایی شدن این قانون (با این سرعت )این عامل را در محاسبات آکچوری و محاسبات فنی بیمه ای منظور نکردند و لذا حق بیمه ها را بدون در نظر گرفتن هزینه های اضافی جدید در اختیار مردم قرار داده و در حال حاضر محصولات بیمه ای را  به مصرف کنندگان ارایه کرده و ۶ ماه هم از این تاریخ گذشته است. حال بعد از تاریخ یاد  شده اگر خسارتی تحقق یابد هزینه های اضافه به شرکت بیمه تحمیل خواهد شد.

تجربه نشان داده است که شرکتهای بیمه سازمانها و نهادهای اقتصادی بوده و سود از اساسی ترین هدف آنها است پس احتمال اینکه این موج هزینه ای بر مصرف کنندگان منعکس شده و در نهایت خریداران بیمه مجبور شوند بخش اعظم اینگونه هزینه ها را بپردازند بسیار زیاد است. 

اگر چه در ابتدای این مقاله عنوان شد که به طور مستقیم اعمال سیاستهای مالیاتی جدید هیچ تاثیری بر خریداران بیمه ندارد ولی تاثیر غیر مستقیم قطعا خواهد داشت.

در خاتمه نظر شما خوانندگان محترم را به اقلامی که مالیات جدید بر روی آنها تاثیری ندارد را اعلام و ملاحظه خواهید فرمود که هنوز برای قضاوت کردن شاید زود باشد.

HST تاثیری بر موارد زیر ندارد:

– بیمه اتومبیل

– هزینه اجاره آپارتمان

– قیمت عینک طبی و لنز طبی

– امداد رسانی حقوقی

– غذاهای آماده زیر قیمت ۴ دلار

– ادوات مربوط به شنوایی از قبیل سمعک و غیره

–  GO bus, GO train

 – بعضی از مواد غذایی از قبیل کنسروها وگوشت و سبزیجات

– بعضی از خدمات آموزشی و کمک آموزشی

– داروی تجویز شده توسط پزشک

– آب مصرفی

– درس موسیقی

– خدمات بهداشتی

– نگهداری و خدمت رسانی به کودکان از قبیل مهدکودک

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.

www.cirmco.com