شهروند علی شریفیان: آژانس خدمات مرزداری کانادا اعلام کرد موفق شده است دو پاکت پلاستیکی حاوی هروئین در یک هواپیمای باربری در فرودگاه پیرسون تورنتو کشف کند. این پلاستیک ها در یک بازرسی عادی پیدا شده است. پلاستیک ها در یک محموله ماهی یخ زده در شکم یک ماهی جاسازی شده بوده است. هواپیمای باربری از لاهور پاکستان به تورنتو آمده بوده است. ماموران آژانس پلاستیک ها را که با بی دقتی جاسازی شده بوده اند باز کرده و پس از آزمایش گرد داخل آن معلوم می شود که هروئین است.

مقامات آژانس نگفته اند که چه کس یا کسانی در قاچاق این چهار کیلو هروئین که مقدار قابل توجه ای است، دست داشته اندfishy-heroin.