رادیو فردا: جایزه دمکراسى که تندیس بانویى با مشعل آزادى در دست، تجلى نمادین آن است، هر سال به برجسته ترین مروجان دمکراسى و مدنیت در جهان اعطا مى شود و از جمله برندگان آن واسلاو هاول، نخستین رئیس جمهور چک پس از فروپاشى رژیم کمونیسم در چکسلواکى بوده است.

این جایزه امسال براى ارج نهادن به تلاش ها و جانبازى هاى کوشندگان راه آزادى و دمکراسى در ایران به جنبش مدنى سبز ایران اهدا شد و باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، در پیامى به این مناسبت، تلاش هاى ایرانیان براى کسب حقوق جهان شمول خود را ستود.

رییس جمهور آمریکا در پیام خود که توسط سامانتا پاور، مشاور کاخ سفید در امور حقوق بشر خوانده شد، گفت:

«طى یک سال اخیر مردم ایران که در پى کسب حقوق جهان شمول خود کوشیده‌اند، با سرکوب در خیابان ها رو به رو شدند، بدون علت به زندان افتادند و به اتهام دروغین خدمت به بیگانه متهم گشتند.»

در پیام آقاى اوباما همچنین گفته شده است: «شهامت ایرانیان به رغم سرکوب شدید براى من الهام بخش بود. این امر یادآور جنبش هاى دمکراتیک است که طى سال ها موجب آزادى هاى فزون تر و احترام بیشتر به حقوق جهان شمول انسانها در نقاط مختلف جهان شده است.»

در پیام رئیس جمهور آمریکا خطاب به ایرانیان با تاکید بر مسئولیت تمام ملت هاى آزاد جهان مبنى بر اینکه جملگى آنان در کنار ملت ایران قرار دارند، ابراز امیدوارى شده است که ایرانیان در آینده از حکومتى برخوردار شوند که نماینده آنها باشد:

«شهامت مردم ایران براى همه ما سرمشقى است که ما را براى ادامه تلاش هایمان جهت سوق دادن تاریخ به سوى عدالت به چالش مى خواند.»

پیش از قرائت پیام باراک اوباما، خانم روزا دولارا، از رهبران اکثریت دمکرات در مجلس نمایندگان آمریکا طى سخنانى با اشاره به تلاش هاى ایرانیان طى سى سال گذشته براى کسب حقوق مشروع و استقرار دمکراسى در کشور خود با یادآورى رویدادهاى یک سال اخیر گفت: «دیدن تظاهرات خودجوش مردم پس از انتخابات دوازدهم جون براى همه ما جذاب و گیرا بود که در لحظه اى یکى از بزرگترین ملت هاى جهان براى دمکراسى، آزادى و حقوق مدنى که میراث مشروع آنهاست، به اتفاق پا خاستند.»

نماینده مردم ایالت کانتیکات در کنگره آمریکا افزود: «یک سال پس از آن، آنان همچنان به صف آرایى خود ادامه مى دهند. حتى به رغم فشارهاى گسترده، تبعید و خشونت.»

خانم روزا دولارا با تحسین از نقش زنان در جنبش مدنى ایران گفت: «من از نقش عمده اى که زنان ایران در این خیزش شگرف بر عهده داشتند، جرات گرفتم. آنها نقش رهبرى داشتند و همچنان اتهام علیه سیاست سرکوب و تبعیض دولت را رهبرى مى کنند.»

وى با یادآورى اینکه زنان ایران در سال ۱۹۶۳ و حتى پیش از زنان سوئیس از حق راى برخوردار شدند، به تلاش هاى خانم زهرا رهنورد و مرگ تراژیک ندا آقاسلطان اشاره کرد و در پایان با تحسین از نقش سیمین بهبهانى، شاعر ایرانی، در جنبش مدنى ایران گفت: جنبش سبز همچنان زنده و پیشاهنگ حرکتى است که باز نمى ایستد.

سخنران بعدى، عضو جمهوریخواه کمیته روابط خارجى مجلس نمایندگان آمریکا بود. وى گفت: «در بحث هاى مربوط به فعالیت هاى رژیم ایران در زمینه تسلیحات اتمى و یا پشتیبانى آن از تروریسم، دهشتى که رهبران تهران علیه مردمان ایران اعمال مى کنند، معمولاً نادیده گرفته مى شود. ولى به رغم این سرکوب ها، ایرانیان همچنان با فداکردن جان خود براى کسب آزادى مبارزه مى کنند.»

این عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از لایحه جدید تحریم ها علیه نقض حقوق بشر در ایران سخن گفت و افزود: «با تصویب این لایحه که از سوى سناتور جان مک کین و سناتور جوزف لیبرمن به کنگره ارائه شده، نقض حقوق بشر توسط دولت ایران، تحریم هاى تنبیهى جداگانه و بیشترى را به دنبال خواهد داشت.»

در مراسم اهداى جایزه دمکراسى به مردم ایران، آذر نفیسى، نویسنده و استاد دانشگاه جان هاپکینز با اشاره به مبازرات مدنى ایرانیان طى سه دهه اخیر به معرفى بابک پیامى فیلمساز ایرانى پرداخت که تازه ترین ساخته مستند او با نام «ایران، کشمکشى براى آزادى» نمایش داده شد.

جذاب ترین بخش این مراسم اهداى جایزه دمکراسى سال ۲۰۱۰ به سیمین بهبهانى، به عنوان نماینده شایسته مردم ایران و تجلیل از سهم ارزنده او در جنبش مدنى ایرانیان بود.

خانم بهبهانى که از ۱۷ اسفندماه گذشته از طرف دولت جمهورى اسلامى ممنوع الخروج شده است، با فرستادن پیامى کوتاه از اعطاى جایزه دمکراسى به مردم ایران قدردانى کرد:

«من یک فرد کوچک از وطنم هستم. اینکه مردمان وطن من را مورد احترام قرار دادید، بسیار خوشحالم. و از اینکه مرا یک فرد کوچک را به عنوان نمونه کوچک از آن انتخاب فرمودید، بازهم اظهار خوشحالى مى کنم و امیدوارم که این لیاقت را داشته باشم.»

مراسم اهداى جایزه دمکراسى سال ۲۰۱۰ میلادى به مردم ایران با اجراى برنامه موسیقى توسط محسن نامجو، هنرمند پر آوازه ایرانى پایان گرفت.