شهروند- علی شریفیان: قاضی دادگاهی که به پرونده Robert Lutczyk به اتهام ربودن دیوید پوتز و بعد مقاومت مسلحانه در برابر پلیس در سال ۲۰۱۲ رسیدگی می کرد، او را مجرم شناخت و محکوم به هشت سال و چهار ماه زندان کرد. او مجموعا ۶۰ ماه در زندان بوده و باید بقیه این حبس را بکشد.

این عضو پیشین شورای شهر اشاوا در سال ۲۰۱۲ دیوید پوتز را پس از جلسه ای از خانه اش ربوده و دست بند زده و او را در گاراژی در منطقه صنعتی ویت بی محبوس کرده است. پس از اینکه پلیس با تلفن همسر این وکیل از این ماجرا مطلع می شود با جستجو به سرعت محل اختفای وکیل ربوده شده را پیدا می کند. برای آزادی او به محل مراجعه کرده اما رابرت لوتزیک حدود۳۰ ساعت به طور مسلحانه با پلیس مقابله می کند. در زمان درگیری پلیس با لوتزیک دیوید پوتز موفق می شود بگریزدROBERT-LUTCZYK.

پلیس فاش نکرده که انگیزه این عضو سابق شورای شهر برای ربودن این وکیل چه بوده است. دادگاه هم این موضوع را اعلام نکرد.