Farhad-Farsadi-n

تغییرات آب و هوایی در سراسر جهان اثرات متفاوت و دگرگونی را در چند سال گذشته در بر داشته و باعث شده است تا دست اندرکاران اقتصادی و برنامه ریزان کشوری تواما درصدد باشند تا هم از امکان تحقق این خطرات بکاهند و هم در صورت تحقق آنها با روش هایی بتوانند از آثار زیانبار آنها بر حذر باشند.

آقای دان فورگرون مدیر مسئول موسسه بیمه ای کانادا در نشستی که توسط کلوپ اقتصاد کانادا هماهنگی شده بود عنوان کرد که ما در کانادا بایستی خود را برای حوادث فاجعه آمیز که منشاء آن سیل و زلزله است آماده کنیم، زیرا احتمال تحقق این موارد وجود دارد.

او در ادامه گفت که خسارات حاصله از فجایع طبیعی از سال ۱۹۸۰ تا به حال حدود ۵ برابر شده و از میزان ۲۵ بیلیون دلار به رقم ۱۳۰ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. این آمار برای کانادا به شکل دیگری است و بار خسارات حوادث طبیعی از سال ۱۹۷۰ که حدود ۴۰ میلیون دلار بوده است به حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ افزایش یافته و این رشد همواره صعودی بوده و در سال ۲۰۱۳ به ۶۰۰ میلیون دلار بالغ شده است. این روند نشان از آن دارد که بایستی این موارد را جدی گرفت و تا آنجا که در توان است برای پیشگیری اقدامات لازم را مهیا کرد.

مهمترین موردی را که آقای دان فورگرون مدیر مسئول موسسه بیمه ای کانادا روی آن تکیه دارد اضافه کردن خطر سیل به پوشش های بیمه ای منازل مسکونی در کانادا است و مرحله مهم بعدی را آگاه سازی مردم می داند تا در لحظه مواجهه با خطر چطور از خود مراقبت کنند تا از ضرر مالی و جانی کاسته شودalberta-flood-car.

او به آمار تکان دهنده دیگری اشاره کرد که مربوط به خسارات سال ۲۰۱۳ حاصله از سیل آلبرتا و انتاریو بود که در نهایت بالغ بر ۱.۴ بیلیون دلار تخمین زده شد و از این میان درصدی که مربوط به منازل مسکونی می شد چون بیمه نبود خسارتش توسط شرکت های بیمه پرداخت نشد و از منابع مالی مردم پرداخت شد.

در مسایل تخصصی که توسط دیگر کارشناسان بیمه ای عنوان شد از عوامل تشدید کننده که باعث رشد خسارات شده اند نام برده شد که از آن جمله گرم شدن زمین و افزایش گازهای گلخانه ای است.

از مسایلی که باعث تعجب همگان شد آن بود که کانادا تنها کشور عضو گروه هفت است که نه شرکت های بیمه و نه دولت کانادا فکری به حال خسارت سیل برای منازل مسکونی نکرده اند و بار تمامی خسارت بر دوش عموم مردم است.

در خاتمه این بحث همه مسئولان قول دادند که به مساله توجه ویژه نمایند و تا سال ۲۰۱۷ تمامی ابتکار و توان حرفه ای خود را به کار ببندند تا این مشکل حل شود.

از دیگر تدابیر مهم هماهنگی جامعه بیمه ای با مهندسان مشاور و شهرداری ها بود که روی ساختار جدیدی برای منازل مسکونی کار شود که ساختار جدید قدرت بیشتری در مقابله با سیل داشته باشد.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com