شهروند ۱۱۴۹
عمادالدین باقی رئیس هیئت مدیره ی انجمن دفاع از حقوق زندانیان بازداشت شد. بله منهم با دستگیری ایشان موافقم. دلیلی ندارد کسی که خودش زندانی نیست طلب حقوق زندانیان را بکند. این دولت حساب و کتاب دارد سرخود که به کسی حقوق نمی دهد ـ حساب آقای الهام جداست.

این اصلاح طلبان هم عجب آدمهای طلبکاری هستند از یک طرف می گویند این دولت خیلی خرج می کند از یک طرف می خواهند که حقوق بشر را هم فراموش نکند آن هم بشری که در یک فضای دو سه متری زندان زندگی می کند. آخر این بشر چه می تواند انجام دهد که باید به او حقوق داد.

اصلا من موافقم آقای احمدی نژاد دستور دهد کلیه کسانی را که دولت به هر دلیلی نمی تواند یا نمی خواهد حقوقشان را سر وقت یا بی وقت بپردازد دستگیر کرده و روانه زندان کنند تا بتوان مدعی شد که آنها کاری نمی کنند که مستحق حقوق باشند.

***

در اخبار آمده است که همان ۵۷ نفر اقتصاددان معروف در رابطه با برنامه پنج ساله توسعه دولت در حال نوشتن نامه ای دیگر به احمدی نژاد هستند.

الله و اکبر از این اقتصاددانان اینها کی می خواهند بفهمند که برای آقای احمدی نژاد گردش اقتصادی موضوعی نیست که اهمیت داشته باشد.

اینکه وضع اقتصاد ایران خراب است، نرخ تورم بالاست، صنعت شکر هم به خاطر شیرین تر بودن شکر خارجی رو به ورشکستگی است، نفت را هم نمی شود سر سفره ها گذاشت و بنزین هم این روزها خیلی فرار شده است، گاز جنوب و شمال هم به مفت به ترکیه و پاکستان داده خواهد شد، اینها برای آقای احمدی نژاد مهم نیستند، بحث الان بحث اداره جهان است. مردم جهان بویژه مسلمانان منتظر آدمی هستند که بتواند به آنها راه و چاه نشان دهد و نقشه راه بکشد. آقای عبدالحسین ساسان یکی از این اقتصاددانان گفت: در این نامه تاکید کرده ایم که عدالت نباید مردم را غیرفعال کند، بلکه در واقع عدالت خواهی باید در مسیری مورد توجه باشد که ابزار تولید را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

من موافقم وزیر مربوطه در جواب این سئوال بگوید که در برنامه دولت ابزار کار همان ابزار کار است فقط موضوع کار فرق می کند یعنی بیل و کلنگ به جای اینکه در مزارع به کار بیفتد در جلو دانشگاهها و در مجامع سیاسی و اجتماعی به کار می رود و خواهد رفت و البته تولید هم فرق خواهد کرد و در آنجا تولید مادیست، اما طبق این برنامه تولید معنویست و این آن چیزی ست که دولت در جهت آن است.

***

وزیر راه گفت: جاده های کشور فعلا چاله ندارند.

بله منهم با  این گفته موافقم زیرا چاله از نظر وزیر راه به چاهی گفته می شود که عمق آن ۲۰ متر و قطرش ۳۰ متر باشد. و چون تاکنون هیچ راننده ای هم از این چاه ها سالم بیرون نیامده که وزیر را از وجود آن چاه خبر کند، لذا همه باید این گفته را قبول کنند.

***

آقای کوهکن در واکنش به اظهارات آقای علیخانی عضو فراکسیون اقلیت که گفته بود اصول گرایان از تمام امکانات صدا و سیما استفاده می کنند و هیچ سهمی برای جناح مقابل در نظر نمی گیرند، گفت: ما زیاد هستیم پس سهممان از صدا و سیما بیشتر است. بله منهم با این گفته موافقم چون اینها در اکثریت هستند باید بیشتر امکانات صدا و سیما در اختیارشان باشد. اصلا من موافقم صددر صد صدا و هشتاد درصد سیما به اصول گرایان اختصاص داده شود و فقط ۲۰ درصد سیما آن هم بدون صدا و صامت به اصلاح طلبان واگذار شود و چون درست نیست که فقط سیما باشد بدون صدا می توان روی آن صداهایی از طبیعت بی جان ضبط شود مثلا ضمن نشان دادن قیافه ی علیخانی صدای آبشار یا رعد و برق یا پرواز پرنده ای گذاشته شود. شاید بد نباشد که موقع اذان یا قرائت قرآن سیمای اصلاح طلبان نیز پخش شود بالاخره باید کاری کرد تا حق اصول گرایان ضایع نشود.