نکته ها ۳۶

در انتظاریم بزودی اعلام کنند:

دلخوش به این چندرغازیارانه نباشید،

سطل های زباله را کوتاه می کنیم

جوری هم کوتاه می کنیم که دست تمام ملت به ته آن برسد!

چند نفر شماره تلفن آقا را دارند؟!

توی این هیرو ویرو بزن وبکش و بگیروببند و دود وآب گرفتگی، مردم دنیا فهمیدند که حدود چهارصد میلیون ایرانی، شماره تلفن آقای خامنه ای را دراختیار دارند!

به گزارش ایسنا، رئیس دفترآقا گفته است در زمان بستری بودن ایشان، حدود چهارصد میلیون پیامک احوالپرسی برای ایشان ارسال شده بود  و چون تا شخصی شماره تلفن کسی را نداشته باشد نمی تواند برای او پیامک بفرستد، مشخص می شود که تقریبا چهارصد میلیون ایرانی! شماره تلفن ایشان را در اختیار دارند و چون ایران ۸۰ میلیون نفربیشترجمعیت ندارد، این احتمال وجود دارد خود این رئیس دفتر۴۰۰ میلیون پیامک برای آقا فرستاده باشد!

بدیهی است این هم  قابل قبول نیست چون فرستادن چهارصد میلیون پیامک با اینترنت ضعیف و مردنی ایران، ماه ها و شاید سالها طول بکشد.

باز اگر بگوئیم همه هشتاد میلیون ایرانی از شهری و دهاتی تلفن آقا را داشته اند و نفری پنج تا پیامک برای ایشان فرستاده اند قابل قبول تر است.

ما ملت بد پیله ای هستیم و تا نتیجه نگیریم  دست بردار نیستیم. اولین پیامک را فرستاده ایم، جوابی نیامده، دومی را فرستاده ایم، کم محلی شده، سومی و چهارمی و بالاخره پنجمین پیامک را که فرستاده ایم آقا از کوره در رفته و جواب داده چقدر می پرسی و چند تا پیامک می زنی؟ خدا را شکرحالم خوب است،  و ما هم دست برداشته ایم!

انصافن بعد از چاخان ظهیر فاریابی شاعرمتقدم، تا امروزکسی چنین چاخانی نکرده بود و رکورد اغراق را نشکسته بود.

ظهیرکه دردوران قزل ارسلان می زیست برای بالا بردن مقام و جایگاه شاه، بیتی سروده است که درادبیات ضرب المثل است:

نه کرسی فلک نهد اندیشه زیرپای

تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند!

انتخابات، قبل ازانتخابات!

حتی اگر همه اختلافات بین دولت های ایران و آمریکا هم برطرف شود، اختلاف درمورد انتخابات بین دولت ایران و انگلیس برطرف نخواهد شد.

ایرانی ها میگن انگلیس ها از روی دست ما نگاه کرده اند و انگلیس ها می گویند نه خیرشماها نیگا کرده اید!

جریان از این قراراست که در هر دو کشور این امکان وجود دارد که تکلیف انتخابات قبل از انتخابات روشن شود!

در ایران که مردم از پیش می دانند نظر کی به کی نزدیکتره، بنابراین می دانند که آقای فلانی رئیس جمهور یا نماینده مجلس می شود و اعصاب شان راحت است.

در انگلیس هم بخاطرسیستم عجیب رأی گیری شان ممکن است مرده ها قبل از شروع انتخابات تکلیف انتخابات را روشن کنند!

می پرسید چطور؟ عین خبربی بی سی را برایتان کپی کرده ام:

در بریتانیا لازم نیست شخصا در انتخابات شرکت کنید؛ می‌توانید برای رای ‌دادن از طریق پست درخواست بدهید تا برگه رای به آدرس‌تان فرستاده شود و آن را پر کنید و با پست برگردانید.

این کار را می‌توانید هفته‌ها پیش از روز انتخابات انجام دهید و با استناد به این واقعیت که بسیاری با این روش رای می‌دهند و در میان‌شان افراد سالمند هم وجود دارد، عده‌ای از رأی دهندگان ممکن است موقع شمرده شدن رأی‌شان دیگر در قید حیات نباشند.

در انتخابات گذشته یکی از نمایندگان پارلمان تنها با اختلاف دو رأی برنده شد و به این ترتیب احتمال بالایی وجود دارد رأی افرادی که از دنیا رفته‌اند، در تعیین نتیجه موثر باشد. و در انتخابات سراسری پیش رو، آرای مردگان می‌تواند تکلیف نخست وزیر آینده کشور را هم مشخص کند.

ملاحظه فرمودید که اختلاف سرچیست؟ در هر دو کشور تکلیف انتخابات ممکن است قبل از انتخابات روشن شود. البته مال ما احتیاجی به رای دادن و پول تمبر دادن و اداره پست را به زحمت انداختن ندارد!

حتی اگر همه اختلافات بین دولت های ایران و آمریکا هم برطرف شود، اختلاف درمورد انتخابات بین دولت ایران و انگلیس برطرف نخواهد شد.

ایرانی ها میگن انگلیس ها از روی دست ما نگاه کرده اند و انگلیس ها می گویند نه خیرشماها نیگا کرده اید!

جریان از این قراراست که در هر دو کشور این امکان وجود دارد که تکلیف انتخابات قبل از انتخابات روشن شود!

در ایران که مردم از پیش می دانند نظر کی به کی نزدیکتره، بنابراین می دانند که آقای فلانی رئیس جمهور یا نماینده مجلس می شود و اعصاب شان راحت است.

در انگلیس هم بخاطرسیستم عجیب رأی گیری شان ممکن است مرده ها قبل از شروع انتخابات تکلیف انتخابات را روشن کنند!

می پرسید چطور؟ عین خبربی بی سی را برایتان کپی کرده ام:

در بریتانیا لازم نیست شخصا در انتخابات شرکت کنید؛ می‌توانید برای رای ‌دادن از طریق پست درخواست بدهید تا برگه رای به آدرس‌تان فرستاده شود و آن را پر کنید و با پست برگردانید.

این کار را می‌توانید هفته‌ها پیش از روز انتخابات انجام دهید و با استناد به این واقعیت که بسیاری با این روش رای می‌دهند و در میان‌شان افراد سالمند هم وجود دارد، عده‌ای از رأی دهندگان ممکن است موقع شمرده شدن رأی‌شان دیگر در قید حیات نباشند.

در انتخابات گذشته یکی از نمایندگان پارلمان تنها با اختلاف دو رأی برنده شد و به این ترتیب احتمال بالایی وجود دارد رأی افرادی که از دنیا رفته‌اند، در تعیین نتیجه موثر باشد. و در انتخابات سراسری پیش رو، آرای مردگان می‌تواند تکلیف نخست وزیر آینده کشور را هم مشخص کند.

ملاحظه فرمودید که اختلاف سرچیست؟ در هر دو کشور تکلیف انتخابات ممکن است قبل از انتخابات روشن شود. البته مال ما احتیاجی به رای دادن و پول تمبر دادن و اداره پست را به زحمت انداختن ندارد!

پیشرفت هنرپانتومیم درتهران …!

هوای الوده و مسموم، کلانشهرتهران را آرام کرده است. مردم دهان خود را باز نمی کنند. کسی با کسی حرف نمی زند، زن و شوهر با هم کل کل نمی کنند. صاحبخانه فقط با اشاره انگشت مستاجر را تهدید می کند. و مردم عادی درکوچه و خیابان با دهان های بسته فقط سروگردن را به چپ و راست و بالاوپائین حرکت می دهند و منظورخود را بیان می کنند.

تربیت بدنی گفته است این جورصحبت کردن و این گونه گفتگوکردن چقدر برای سلامتی مفید است. خانه هنرمندان نیز اظهار عقیده کرده است که اگر مدتی دیگر باد نیاید، هنرپانتومیم در ایران تا سر حد کمال گسترش می یابد و پیشرفت می کند!

عفو بین الملل :

در مورد کشتارهای اخیر، دولت های اروپائی باید جمهوری اسلامی را وادار به پاسخگوئی کنند.

پاسخ که دادند، مگه نگفتند به شما مربوط نیست؟!

شوق خدمت به خلق!

گرچه پولی که می دهند کم است

شوق خدمت به خلق را چه کنم؟!