جعفر نشاط  

چرا از جنبش سبز طرفداری می کنم؟

زیرا جنبش سبز نماد رشد و نمو است. جنبش سبز نوید شکوفایی و تازگی ست. سبزه و شکوفه پیام بهار و سپری شدن زمستان و سیاهی ست. برای همین جنبش سبز ایدئولوژی قرن بیست و یکم و فناوری دوران پر شکوه کامپیوتر را دارد. جوانان سبز اشتباهات پدرانشان را تکرار نمی کنند. خواهان مبارزه مدنی و از مبارزه قهرآمیز گریزانند. رشد اندیشه را مد نظر دارند برای همین از هرگونه حذف فیزیکی و کشتار بیزارند.

چشم در مقابل چشم / دست در مقابل دست / اینها ادبیا ت صاحبان کارخانجات اسلحه سازی بودند که مردم را مانند خروس جنگی به جان هم انداخته و از فروش تسلیحات به طرفین مخاصمه جیب های خود را پر می کردند. خوراک تبلیغاتی آنها فیلم ها و سریال هایی بود که کشتار برای انتقام را بسیار منطقی و درست جلوه می داد، ولی جنبش سبز با آگاهی و رشدی که پیدا کرده می داند که خشونت و انتقام را پایانی نیست. افغانستان بیش از چهل سال در حال جنگ است. اسرائیل و فلسطین سالهاست که در نبردی قهرآمیز بهترین فرزندانشان را قربانی کرده اند. کردستان هم همینطور. آیا پایانی برای این خون ریزی و انتقام متصور است؟ آیا چشم اندازی برای صلح وجود دارد؟ مردم دنیا با بن لادن اظهار همدردی می کنند یا با ندا؟ آیا اگر ندا سلاح به دست گرفته بود و در نبرد با نیروهای انتظامی کشته می شد اکنون کسی بود که نام او را بر زبان بیاورد، ولی او ترجیح داد آنگونه بمیرد که از هر قطره خونش میلیونها ندا بشکفد و میلیونها نفر در سراسر این کره خاکی صدای مردم ما را بشنوند و از جنبش سبز حمایت کنند.

و این ممکن نبود مگر با تاکتیکی که جنبش سبز برگزید. جنبشی که آشتی و تفاهم و اتحاد عملی که سی سال در آرزویش بودیم در عرض یکسال ممکن ساخت. صدها تن از نیروهای نظامی و دولتی به آن پیوستند و چنان لرزه بر اندام حکومت دیکتاتوری انداختند که مجبور شدند برای حفظ خود و رویارویی با مردم از کشورهای عربی مزدور اجیر کنند و این خود در مدت بسیار کوتاهی باعث به هم ریختن کل نیروهای  انتظامی خواهد شد. جنبشی که نه رهبری دارد، نه فرماندهی، نه توپی نه تانکی، نه سه راهی، نه کوکتل مولوتف و نه حتی چاقو یا پنجه بکسی، فقط با بستن یک نوار سبز بر بازو مخوف ترین و مجهزترین ارتش خاورمیانه را به زانو درآورده که مجبور شده از مزدوران خارجی کمک بگیرد.

جوانان ما چنان زیبا و پر بار عمل کردند، حتی زمانی که نیروهای سرکوبگر نظامی را در تله می انداختند، دور آنها حلقه می زدند تا از دسترس افراد خشمگین در امان باشند. این عمل جوانان ما موجب حیرت جهانیان گردید و این نقطه عطفی بود در تاریخ کشور ما و همسو شدن افکار جهانی با جنبش سبز ایران.

واین آغازیست بر پایان برچیده شدن بساط خونخوارترین و سفاک ترین حکومت جهان.

و من سر تعظیم فرود می آورم بر پیشگاه جوانان پرشور وطن و فریاد می زنم، نداها، سهراب ها و هزاران تن دیگر نمرده اند و چه زیباست اگر بگوییم جوانان سبز تولدتان مبارک.