کانون مدافعان حقوق کارگر طی بیانیه ای از هجوم همه جانبه به فعالان کارگری و اجتماعی خبر داد. در این بیانیه آمده است:

 شماره ۱۲۱۰ ـ پنجشنبه  ۱ ژانویه ۲۰۰۹


 

کانون مدافعان حقوق کارگر طی بیانیه ای از هجوم همه جانبه به فعالان کارگری و اجتماعی خبر داد. در این بیانیه آمده است:

حکومت‌های سرکوبگر سرمایه داری هرچه بیشتر در منجلاب بحران های خود ساخته  فرو می‌روند و چاره‌اندیشی را در تهاجم به فعالان کارگری و اجتماعی می‌یابند و با افزایش نیروی نظامی و انتظامی در خیابان‌ها و محل‌های کار  قدرت خود را به رخ مردم می‌کشند، تا هیچ کس به گمان دست‌یابی به حقوق از دست رفته سر به اعتراض برندارد.

دستگیری بیژن امیری و محسن حکیمی از فعالان پیگیر جنبش کارگری و بازداشت ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای شرکت واحد در روزهای اخیر بخشی از همین فشارها است. تهاجم به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، احضار مکرر و دستگیری مجدد دانشجویان، در زندان نگه داشتن منصور اسانلو،  افشین شمس و… بدان خاطر است تا هزینه فعالیت اجتماعی را تا سر حد امکان برای این تلاشگران حقوق اجتماعی افزایش دهند.

نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از طریق عوامل خود در چند ماه گذشته تلاش کردند تا فضای جنبش کارگری را مسموم کنند، اما با هوشیاری فعالان کارگری نتوانستند به مقاصد خود دست یابند، اکنون سعی می کنند  تا با دستگیری و تعقیب آنان به اهداف خود برسند.

اما فعالان کارگری و اجتماعی چنانکه تاکنون ثابت کرده اند  تا رسیدن به اهداف آزادیخواهانه و ایجاد جامعه‌ای انسان محور از مبارزات خود دست بر نخواهند داشت.