شهروند- آزاده داودی: صبح روز جمعه هفته گذشته یک کامیون وارد سالن آرایش NRG در مرکز خریدHillcrest  شد و ۵ نفر را روانه بیمارستان کرد. راننده این کامیون که حدود ۳۰ سال دارد اعلام کرد که به دلیل پزشکی کنترل ماشین از دستان وی خارج شد و نتوانست از ورود آن به داخل سالن جلوگیری کند.

افرادی که روانه بیمارستان شدند خوشبختانه صدمه جدی ندیده اند و حال آنها خوب است. بر اثر این تصادف خسارت زیادی به آرایشگاه وارد شده است.

یکی از شاهدان این اتفاق می گوید، حوالی ساعت ۱۰ در این مرکز خرید در حال راه رفتن بود که ناگهان صدای مهیبی شنید و مشاهده کرد که تمام افراد در داخل مرکز خرید به سمت درهای خروجی در حال دویدن هستند. چهار نفر از کسانی که در این سانحه آسیب دیده بودند در همان محل مداوا شدند و مابقی راهی بیمارستان شدند.

مرکز خرید Hillcrest در منطقه ریچموندهیل در تقاطع خیابان یانگ و ۱۶th قرار دارد.