girl-wind

۱

گردبادی به پا می کنم

در موهایت

– با-

انگشتانم

و نسیم وار

از دشت سپید تنت

گذر خواهم کرد

– با-

بوسه هایم

برای  به سوی  بهار رفتن

پاهایت  را

به عاریه می گیرم

و قلبت را

برای بخشایندگی

و مهرورزی

آوای ت را

در گلویم می ریزم

برای قناری شدن و

آواز خواندن

به  سپیده

نوید  نگاهت را می دهم

برای دمیدن

و صبح  شدن

و  مرا به

– تو –

رساندن

 در گردبادی

که  در موهایت

به پا  می کنم

۲

به وقت رفتنت

خوشا به حال آنچه

که از نگاهت می گذرد

راه، رودی شود

دشت،

سبزه زار و

هر کوهی جنگلی از صخره

در آن رود

ماهی می شوم

در آن دشت

نسیم و

بر آن کوه عقاب و

بنشینم بر بلندای صخره ای

                                  با نگاه تو

یادم را با خود

ببر

نامم را با خود

بخوان

عکسم را بر دل

                   بکش و با خود

                                     ببر

                                          به وقت رفتنت

۳

سپیده

  سپیدی ست

اندامت!

مخملین رام

در باد وَزِ فصول

موج می زند

دست می سایم به این همه سپیدی

تا خواب شوم

و خواب هستم

که دست می سایم

به سپیده سپید اندامت

۴

برای دیدنت حروف به خط می ایستند

سین می شود

سلام ساده سپیده

                        – که توئی

و لام

 لالایی های شبانه تو و

الف

آرزوی آرامش آغوشت

دال می شود

دلیل دلتنگی های من

                           – که توئی

و ب

باد و

بوی بوسه های تو

۵

تو،

هی تو!

برگرد و نگاهی  کن

اینجا،  کسی

آخرین بدرود

نگاه تو را

به انتظار نشسته

برگرد و نگاهی کن!