. عکس های اختصاصی شهروند از مراسم خاکسپاری زنده یاد عباس کیارستمی کارگردان مؤلف ایرانی

اهدایی پرهام دیده ور از سفرش به ایران و حضور دراین مراسم

PD–KIAROSTAMI-12
PD–KIAROSTAMI-11
PD–KIAROSTAMI-10
PD–KIAROSTAMI-9
PD–KIAROSTAMI-8
PD–KIAROSTAMI-7
PD–KIAROSTAMI-6
PD–KIAROSTAMI-5
PD–KIAROSTAMI-4
PD–KIAROSTAMI-3
PD–KIAROSTAMI-2
PD–KIAROSTAMI-1