شهروند- در اوایل سال جاری مشکلاتی از قبیل کمبود پشتیبانی و عدم دسترسی به مترجمان تمام وقت منجر به ضعف ارتباطات و درگیری فرهنگی بین دانش آموزان سوری پناهنده و همکلاسی ها، و معلمان آنها در دبیرستانی در نیوبرانزویک شد. بیش از ۲۷۰۰ صفحه اسناد و مدارک به دست آمده توسط پایگاه خبری ربل (Rebel) و بررسی شده توسط خبرگزاری کانادا، جزئیات نگرانی مربیان در مواجهه با هجوم دانش آموزانی که انگلیسی صحبت نمی کنند، سالها از مدرسه دور بوده اند، شاهد شیوه های مختلف مذهبی بوده، و از کشورهای جنگ زده می آیند، را بیان می کند.

syrian-refugees-school

در برخی از موارد، معلمان این وضعیت را به “هرج و مرج” تعبیر کردند. آنها با مشکلات رفتاری زیادی از قبیل مشکلات جنسیتی و قلدری کردن دانش آموزان دست و پنجه نرم کرده و درخواست های مکرری برای دسترسی به مترجم برای کمک به رسیدگی و حل این مشکلات داده اند.

شانا آلنواندر تورن، سوپروایزر بخش آموزش زبان های خارجی این حوزه آموزشی می گوید که با اضافه کردن تعداد مربیان، این وضعیت در نهایت حل و فصل شد. سرپرست این حوزه آموزشی، دیوید مک تیمونی بیان می کند که در پاییز امسال۱۲موقعیت شغلی تمام وقت معادل تدریس به این حوزه اضافه خواهد شد. به گفته ی جان مک کالوم، وزیر مهاجرت فدرال، وقفه هایی در جهت تلاش برای اسکان ۲۵۰۰۰ مهاجر در این مدت زمان کوتاه وجود داشت، اما معتقد است که این روند به طور کلی خوب پیش رفت.