شیوه ی مدرن سپاسگزاری را بیاموزید

 

شهروند ـ اپلیکشن های پرطرفدار، زندگی را برای ما آسان تر کرده است. تنها با لمس صفحه ی تلفن می توان در چند دقیقه یک تاکسی گرفت و یا سفارش مواد خوراکی از سوپر مارکت داد. مشکل این است که بدانیم چگونه باید به راننده تاکسی و یا کسی که سفارشات ما را از سوپر تحویل می گیرد انعام بدهیم. برخی از این سرگشتگی از خود کمپانی ها نشأت می گیرد. علیرغم اینکه برخی از آنها اجازه می دهند تا به کارمندانشان انعام بدهیم، ولی در اپلیکیشن های آنها محلی برای انجام این کار وجود ندارد و قوانینی که در وب سایت آنها منتشر شده است واضح نیست، اما ما باید حتما به این کارگران خدماتی انعام بدهیم و بهتر است برای این کار از پول نقد استفاده کنیم، زیرا برخی از کمپانی ها قبل از پرداخت انعام به راننده ها هزینه کردیت کارت را از آنها کسر می کنند و بنابراین رانندگان به کل آن مبلغ دسترسی ندارند. در زیر پیشنهاداتی در این زمینه ارائه می شود:

اپلیکیشن های تاکسی گرفتن

اوبر اجازه نمی دهد که به رانندگان از طریق اپلیکیشن انعام بدهید بنابراین بهتر است که پول نقد به همراه داشته باشید و رانندگان هم می توانند آن را قبول کنند. اگر پول نقد همراه نداشتید بهتر است به وسیله اپلیکیشن نظر خوبی در مورد راننده ارائه بدهید. مبلغ انعام ۲۰ درصد هزینه کرایه است.

tip

تحویل مواد غذایی

کارگران حمل مواد غذایی ساعت های زیادی را صرف ایستادن در صف و حمل کیسه های سنگین می کنند بنابراین بهتر است برای دادن انعام همه این ها را نظر داشت و اگر کارگر مذکور برای تحویل نیاز به بالا رفتن از پله دارد آن را هم در مبلغ انعام در نظر بگیرید. مقدار انعام ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه مواد غذایی خریداری شده است.

تحویل غذا از رستوران

بیشتر رستوران ها انعام دادن از طریق اپلیکیشن هایشان را اجازه می دهند اما بهتر است از پول نقد استفاده کنیم. به سفارشات بیشتر که برای مهمانی هاست انعام بیشتری تعلق می گیرد. مقدار انعام ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت سفارشات است.

اجاره خانه

اجاره کردن خانه از طریق Airbnb به جای رفتن به هتل، به این معنی نیست که می توان از انعام دادن سر باز زد. باید به صاحب خانه که گاهی افراد دیگری را برای تمیز کردن استخدام می کند، انعام داد و بهتر است این پول در یک پاکت خطاب به فرد مورد نظر و در محلی که به آن دسترسی پیدا کند قرار بگیرد. مقدار انعام ۳ تا ۵ درصد.

تحویل لباس های شسته شده

برخی از اپلیکیشن ها به شما این امکان را می دهد که از کسی بخواهید تا لباس های کثیف شما را به خشک شویی برده و لباس های تمیز را تحویل دهند. اگر چه بیشتر این کمپانی ها انعام دادن را اجازه نمی دهند، اما شما این کار را انجام دهید. مبلغ انعام ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت رسید خشک شویی است.