شهروند ـ تنها یک گاز از ماهی سالمون باعث شد تا سیمون پییر کانویل(Simon-Pierre Canuel) به دلیل آلرژی شدید تا سرحد مرگ برود. به گفته ی پلیس سیمون لقمه ای از ماهی را بلعید و ناگهان به زمین افتاد و سرانجام به مدت ۵ روز راهی بیمارستان شد. در بیمارستان قلبش از کار افتاد و به کما فرو رفت.

پیشخدمت۲۲ ساله ای که ماهی را برای سیمون سرو کرده بود دستگیر شد و ممکن است با اتهام غفلت جنایی روبرو شود، زیرا دو بار برای وی درباره آلرژی سیمون توضیح داده شده بود.

simon-pierre-canuel

این اتفاق در تاریخ ۲۹ می افتاد وقتی که کانویل به همراه دوستش وارد رستوران شد و در بدو ورودش مسئولان رستوران را از آلرژی اش به ماهی سالمون آگاه کرد.

restaurant

در زمان سفارش غذا گوشت گاو سفارش داد ولی از آنجایی که پیشخدمت سفارش ها را یادداشت نکرده بود این اشتباه رخ داد. ضمن اینکه به دلیل تاریکی رستوران، سیمون متوجه نشده بود که غذای او ماهی ست نه گوشت گاو.

او در تاریخ ۲۱ جولای شکایتی را به پلیس ارائه کرد. اکنون  سیمون ۳۴ ساله در شرایط بهتری است اما به شدت از این حادثه ترسیده است و می داند که شکایتش موردی استثنایی است و بسیاری از پیشخدمت ها را نگران خواهد کرد.