شهروند ـ در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۶ نامه سرگشاده ای با امضای سایه حسن، منصوره ناصرچیان، محمود احمدی و رادیو پیام کانادا در پیوند با درج یک آگهی در مورد تبلیغ صیغه در شماره ۱۱۵ نشریه ایران استار در تاریخ ۲ جولای ۲۰۱۶، به دفتر نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو، رالف گودیل وزیر امنیت عمومی کانادا و جودی ویلسن ری بولد وزیر دادگستری و دادستان کل کانادا ارسال شد که در آن ضمن توضیح صیغه، درخواست شده بود که نسبت به درج این آگهی که با اصول و قوانین مدنی کشور کانادا در تضاد است توجه لازم مبذول شود.

sigheh

در تاریخ ۵ آگوست ۲۰۱۶ بردسون، مسئول مکاتبات اداری دفتر جاستین ترودو، طی نامه ای به سایه حسن که کپی آن برای جودی ویلسون ری بولد وزیر دادگستری و دادستان کل کانادا نیز ارسال شده بود، با تشکر از نامه و نکات مطرح شده در آن قول داد که در این مورد تحقیقات لازم صورت گیرد.

یادآوری می شود کمپینی علیه دادگاه های شریعه در سال های پیش از این در تورنتو تشکیل شده بود که در نهایت این کمپین در سال ۲۰۰۵ موفق شد که مانع از شکل گیری دادگاه های شریعه که با قوانین مدنی و سکولار کانادا مغایرت داشت، شود.