معبد بودایی های اسکاربرو در آتش سوخت و یک راهب این معبد معتقد است آتش سوزی عمدی بوده و با درگیری ها در سریلانکا و اعمال …


شهروند ۱۲۳۰  پنجشنبه ۲۱ می  ۲۰۰۹


 

سی تی وی ـ ۱۶ می: معبد بودایی های اسکاربرو در آتش سوخت و یک راهب این معبد معتقد است آتش سوزی عمدی بوده و با درگیری ها در سریلانکا و اعمال ظلم دولت این کشور بر مردم تامیل رابطه دارد. این معبد که در خیابان کینگستون منطقه اسکاربرو قرار دارد از سوی پلیس و اداره آتش نشانی انتاریو مورد بازرسی قرار گرفت. معبد یاد شده متعلق به سریلانکایی های ساکن اسکاربرو است.

میزان خسارت های وارده به این معبد ۱۰ هزار دلار تخمین زده شده است. آتش سوزی به این معبد یک هفته پس از حمله به یک معبد سریلانکایی دیگر در فرانسه صورت گرفته است.