شهروند ماموران امنیتی المپیک یک زن ایرانی را مورد سئوال و جواب قرار دادند. این زن که برای تشویق تیم ملی والیبال ایران در استادیوم حاضر شده بود علامتی را با مضمون ” اجازه بدهید زنان ایرانی به استادیوم هایشان وارد شوند” حمل می کرد. دریا صفایی که روز شنبه در استادیوم در ردیف اول نشسته بود گفت که ماموران امنیتی المپیک به او گفتند اگر پلاکارد را کنار نگذارد او را از استادیوم بیرون خواهند کرد.

کمیته ی ملی امپیک هرگونه فعالیت و اظهار نظر سیاسی را در بازی ها ممنوع کرده است. دریا پارچه ای را با رنگ پرچم ایران به سر بسته بود و گونه هایش را نیز با رنگ های پرچم ایران نقاشی کرده بود. او سعی دارد که اعتراضش را به گوش ماراکانازینهو (Maracanazinho) برساند، همچنین می گوید که برای بازیهای دیگر بلیت خریده است و می خواهد همین کار را تکرار کند.

دکتر دریا صفایی در المپیک ریو

دکتر دریا صفایی در المپیک ریو

صفایی بنیانگذار و مدیر کمپین ” اجازه بدهید زنان ایرانی به استادیوم هایشان وارد شوند” است.  او یک فعال در برابر تبعبض جنسیتی است. حضور زنان در  ورزش های مردانه در ایران بسیار محدود و یا ممنوع می باشد. در سال ۲۰۱۲ ممنوعیت دراز مدت زنان برای حضور در بازی های فوتبال به والیبال هم سرایت کرد و زنان نمی توانند در استادیوم حضور پیدا کرده و تیم محبوب والیبال ایران را تشویق کنند.

رئیس والیبال ایلات متحده ، لوری اوکیمورا (Lori Okimura) روز شنبه به همراه دریا صفایی و با به همراه داشتن همین پلاکارد وارد استادیوم شد. او می گوید که این کار فعالیت سیاسی نیست بلکه واکنشی درباره  تبعیض جنسیتی است.

او می گوید که والیبال همیشه پیام آور برابری جنسیتی بوده است پس چرا نباید این پیغام را به گوش همه برسانیم؟

زنان در ایران این اتفاق را دیدند و مراتب همراهی و همبستگی  خود را با صفایی اعلام کرده اند. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی المپیک توانست مصر را ۳ شکست دهد.