شهروند ـ قتل با تیر و کمان اتفاق نادری است، قتل سه نفر، مانند اتفاقی که روز پنج شنبه در اسکاروبورو افتاد، اتفاقی است تقریبا بی سابقه. روز پنج شنبه پلیس تورنتو اعلام کرد که سه نفر در اسکاربورو به قتل رسیده اند و کمانی در صحنه ی قتل پیدا شده است.

سرانجام روز دوشنبه پلیس اعلام کرد که گزارش دیگری حاکی از آن است که  یکی از قربانیان خفه شده است و یکی دیگر از آنها با استفاده از کمان و نفر سوم با استفاده از پیکان به قتل رسیده اند.

شاهدی عینی در صحنه حضور داشته است که بر اثر جراحات راهی بیمارستان شده و از آنجا مرخص شده است. طی این تحقیقات برت رایان (Brett Ryan)، ۳۵ ساله، به عنوان مظنون اصلی شناسایی و دستگیر شد. تنها دو ساعت بعد از پیدا شدن اجساد و با پیدا شدن بسته ای در کاندوی محل زندگی برت رایان،  پلیس تورنتو شروع کرد به تحقیق و تجسس در زمینه این که آیا احتمال بمبگذاری وجود دارد یا نه.

برت رایان متهم به قتل اعضای خانواده

برت رایان متهم به قتل اعضای خانواده

روز سه شنبه بعدازظهر در نهایت اعلام شد که مقتولان خانواده ی برت رایان هستند. سوزان رایان ۶۶ ساله، مادر برت خفه شده است، کریستوفر رایان ۴۲ ساله و الکساندر رایان ۲۹ ساله برادرهای برت می باشند که به وسیله ی کمان کشته شده اند.

برت رایان اکنون به سه فقره قتل درجه اول، متهم است. او سوابق کیفری دیگری از جمله سرقت بانک و ارتکاب جرم با لباس مبدل نیز داشته است. دادگاه بعدی او در تاریخ ۲ سپتامبر است.

این اتفاق از جمله اتفاقات نادر و انگشت شماری بوده است که در کانادا می افتد و اگر چه کمان در موارد نادری در حمله ها استفاده شده است، اما ماهیت غیرمعمول آن باعث شده است که مورد توجه زیادی قرار گیرد. تحقیقات درباره ی جزییات این قتل همچنان ادامه دارد.