شهروند ـ مانند بسیاری از شهرهای بزرگ آمریکای شمالی، آفت رختخواب (Bed Bugs) یا همان “ساس” خودمان، در مونترال نیز در طی ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته شیوع بسیاری داشته است. میزان آلودگی در مناطقی که جمعیت به طور مداوم در رفت و آمد هستند، مانند خوابگاه های دانشجویی و همچنین در مناطق فقیرنشین،  بیشتر است.

در حومه ی شهر مونترال در زیرزمین یک خانه فریزی تعبیه شده است که سالهاست برای کشتن این آفت، به عنوان راه حلی محلی، استفاده می شود. دمای این فریزر منفی ۲۲ است و وسایل و لباس های آفت زده برای مدت ۴ روز در آن نگهداری می شود، این مدت زمان کافی است تا اطمینان حاصل شود که بدباگ ها مرده اند. این آفت ها مزاحمت های زیادی را برای دانشجویان دانشگاه مونترال ایجاد می کنند، دانشجویانی که برای اولین بار است قدم به این شهر می گذارند بیشتر آسیب می بینند، زیرا آگاهی کافی ندارند و نمی دانند با چه چیزی مواجه شده اند. بنابرین هرساله زمان زیادی صرف این می شود که به این افراد آگاهی های لازم در مورد آفت های رختخواب  و روش های صحیح مقابله با آنها داده شود.

montreal-bed-bug

خانه های فقیرنشین از دیگر مکان های آلوده است که ساکنان آن از ترس از دست دادن خانه و یا پرداخت هزینه ی اضافی از گزارش این آفت صرف نظر کرده و راه های مقابله با آن را نیز بلد نیستند. مقدار این آفت ها نسبت به سالهای گذشته افزایش خیلی زیادی نداشته است، اما در مونترال کاهش چشمگیری هم نکرده است و هر ساله، بخصوص در ماه سپتامبر، تعداد گزارش های افراد گزیده شده بیشتر می شود.